Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Dr hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ członkiem Towarzystwa Językoznawczego Republiki Czeskiej

09.02.2023 - 15:42 aktualizacja 10.02.2023 - 09:17
Redakcja: am

Miło nam poinformować, że dr hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ został członkiem Towarzystwa Językoznawczego Republiki Czeskiej (Jazykovědné sdružení ČR).

 

Dr hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ od wielu lat ściśle współpracuje z czeskim środowiskiem rusycystycznym i bohemistycznym. Jest członkiem rad naukowych czasopism „Opera Slavica” (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i „Philologia Rossica” (Uniwersytet Hradec Králové). Współpracuje z praskimi językoznawcami związanymi z Narodowym Korpusem Języka Czeskiego (Český národní korpus). Jest recenzentem wielu monografii autorskich i wieloautorskich (m.in. ostrawska seria paremiologiczna) wydanych przez Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Masaryka w Brnie.

Przed laty jako koordynator zainicjował współpracę w ramach programu Erasmus z ośrodkami w Hradec Králové, Ostrawie i Brnie. Jest członkiem Rady Naukowej Studiów Doktorskich (specjalność języki słowiańskie) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

 


Towarzystwo Językoznawcze Republiki Czeskiej koncentruje się głównie na działalności dydaktycznej oraz wspiera tworzenie szeregu ważnych opracowań językoznawczych, organizację konferencji i dyskusji.

Jazykovědné sdružení ČR należy do organizacji naukowych, które rozwijają swoją działalność pod auspicjami Rady Towarzystw Naukowych Republiki Czeskiej.

Jazykovědné sdružení České republiky

return to top