Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Ewa Biłas-Pleszak, Artur Rejter, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Wioletta Wilczek (red.)

Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2021. ISBN: 978-83-226-4079-1, ss. 264.

Epoka, w której żyjemy, pełna jest również sytuacji komunikacyjnie trudnych, wynikających z tempa zmian cywilizacyjnych, konfliktów kulturowo-społecznych, narastających przepaści związanych z otwarciem na Innego, do spotkania z którym nie zawsze jesteśmy przygotowani. Rozprawy i studia wchodzące w skład niniejszej monografii zostały podzielone na cztery części: I Inny, Obcy, hejt, tolerancja… — językowe konceptualizacje, II W(y)kluczenie — od języka do dyskursu, III Nie/porozumienie — w stronę (społecznego) dialogu, IV Inny, Obcy — konteksty międzykulturowe. Podjęte problemy sytuują się w wielu przestrzeniach komunikacyjnych i społecznych, skupiają się zarówno na samym języku i jego środkach, jak i na kontekstach użycia kodu naturalnego, stanowiących kluczowe tło kulturowo-społeczne (oraz jego manifestacje), takie jak polityka, rasizm, płeć, orientacja seksualna, religia, sport, choroba czy inność narodowa i kulturowa.

okładka książki pt. "Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze"

Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Les conceptualisations de relations au travers des prépositions neutres en français. Une approche cognitive

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021, ISBN: 978-83-226-4092-0, ss. 186.

Książka « Les conceptualisations de relations au travers des prépositions neutres en français. Une approche cognitive » to interesująca propozycja wydawnicza, w której problem użycia francuskich przyimków neutralnych został opisany całościowo (przyimki stanowiące część  konstrukcji  nominalnych, czasownikowych oraz przyimkowych) w oparciu o proces obrazowania, tj. konstruowania sceny (gramatyka kognitywna R. Langackera). Pełny ogląd funkcjonowania przyimków na poziomie percepcji i konceptualizacji ma postać schematów, w których ujęte zostały archetypy poznawcze i formuły inwariantów semantycznych. Jako że wiele użyć zdeterminowanych jest diachronicznie, książka zawiera historyczne ciekawostki wyjaśniające ich łacińskie źródła. Z całą pewnością może być wartościowym i inspirującym punktem odniesienia  dla kolejnych badań językoznawczych, jak również w glottodydaktyce nie tylko języka francuskiego.

okładka monografii pt. Les conceptualisations de relations au travers des prépositions neutres en français. Une approche cognitive

Anna Krzyżanowska, Francis Grossmann,
Katarzyna Kwapisz-Osadnik (red.)

Les formules expressives de la conversation. Analyse contrastive : français-polonais-italien

Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021, ISBN: 978-83-65172-33-4, ss. 575.

Książka « Les formules expressives de la conversation. Analyse contrastive : français-polonais-italien » to rodzaj trójjęzycznego słownika, który zawiera 50 spośród najczęściej używanych formuł konwersacyjnych języka francuskiego oraz ich ekwiwalentów w języku polskim i włoskim. Jest ona  skierowana zarówno do czytelników o zainteresowaniach stricte naukowych – językoznawców, studentów filologii – jak i do dydaktyków, tłumaczy oraz specjalistów zajmujących się automatycznym przetwarzaniem języka naturalnego. Hasła słownikowe języka francuskiego, polskiego i włoskiego zostały opisane według wspólnego, bardzo czytelnego schematu, uwzględniającego dziesięć parametrów, np. warunki użycia formuły, jej budowa, nacechowanie stylistyczne, częstość występowania w różnych typach korpusów językowych. Przykłady ilustrujące użycie formuł są zaczerpnięte z „żywego języka” – w tym z Twittera, forów internetowych, prasy i literatury współczesnej. Prezentacja autentycznych kontekstów jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia leksykograficznego, jak i glottodydaktycznego. Pozwala to czytelnikowi dokonać wyboru formuły nie tylko na podstawie opisu jej znaczenia. Jest to pierwsze takie opracowanie zarówno na rynku polskim, jak i francuskojęzycznym.

zdjęcie książki "Les formules expressives de la conversation. Analyse contrastive : français-polonais-italien"

Wioletta Wilczek (red.)

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 8

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2021. ISBN: 978-83-226-4042-5, ss. 162.

Ósmy tom serii Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii jest publikacją, która przedstawia dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej (Katowice, 7 XI 2018). Autorzy zgromadzonych w tomie artykułów przedmiotem oglądu badawczego uczynili różnorodne zagadnienia historycznojęzykowe, przede wszystkim: opis leksyki dawnej i współczesnej zorientowany słowotwórczo, semantycznie czy etymologicznie; problemy nominacji w historii polszczyzny; konceptualizację pojęć w języku i kulturze. Zróżnicowanie kręgów tematycznych stało się podstawą podziału niniejszej książki na trzy części (Od historii do współczesności – ciągłość zmienność, inspiracjeOd słowa do znaczenia – etymologia, przemiany, wariantyOd znaku do tekstu – składnia, gatunki, funkcje), ukazujące szerokie spektrum naukowych zainteresowań badaczy.

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Tom 8 - okładka książki

return to top