Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Guzy

17.02.2020 - 12:20, aktualizacja 22.06.2021 - 11:38
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Anna Guzy

Kontakt: anna.guzy@us.edu.pl

Językoznawca, psycholog, psychoterapeuta w procesie szkolenia, trener emisji głosu oraz technik relaksacyjno-oddechowych. Zainteresowania badawcze: psychologia kliniczna i rozwojowa, psychoterapia (psychodynamiczna, behawioralna, CBT, DBT, MBSR), dialog motywujący, emisja i higiena głosu (psychospołeczne korelaty jakości emisji głosu mówionego), dydaktyka (dydaktyka języka, dydaktyka szkoły wyższej). Od 2008 roku opiekun Polonistycznego Koła Naukowego „Bakałarz”. Członek: European Health Psychology Society (EHPS), ARLE (International Association for Research in L1 Education), PTDBT (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej), sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Komisji Językoznawczej PAN. Sekretarz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2020), redaktor statystyczny (od 2018) oraz sekretarz (od 2020) czasopisma Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. Autorka i współautorka blisko 70 publikacji, współredaktorka 4 tomów zbiorowych oraz współautorka Czas na.. Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców. Prowadzi zajęcia z psychologii, dydaktyki, emisji głosu oraz dydaktyki języka polskiego jako obcego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6713-7293

Wybrane publikacje:

ANNA GUZY, DIANA JAGODZIŃSKA, MARIA WACŁAWEK, ALEKSANDRA ZOK-SMOŁA: Czas na.. Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców. Katowice 2015, s. 15–142.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych t.1. Red. A. GUZY, D. KRZYŻYK, Kielce 2012, ss.196.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. RED. A. GUZY, B. NIESPOREK-SZAMBURSKA. Kielce 2013, ss.178.

Diagnoza emisji głosu z wykorzystaniem wywiadu ustrukturyzowanego – implikacje praktyczne. „Logopaedica Lodziensia 2019”.

Selected Psychosocial Factors and Occurrence of Voice Disorders among the Teachers. „Logopedia Silesiana”, t. 8, ISSN 2391­‍‑4297 DOI 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.13

Sposób werbalizowania relacji przestrzennych przez dzieci (na przykładzie badań wśród uczniów w szkole podstawowej). W: Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń. Red. E. KOCHANOWSKA, J. WOJCIECHOWSKA. Bielsko Biała 2013, s. 67–84.

Techniki behawioralne, czyli o tym, jak można usprawniać proces dydaktyczny. W: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T.25. Red. D.KRZYŻYK. Katowice 2016 (książka ukazała się w 2017), s. 171 –181.

Polonistyka elitarna i powszechna. Refleksje po II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej. „Postscriptum Polonistyczne” 2016 1 (17), s. 311–316 (współautorka: D. JAGODZIŃSKA).

Wpływ głosu na postrzeganie i opis cech osobowości człowieka. W: Obraz cloveka w jazyku. Red. J.VANKO. Nitra 2014, s. 126–140.

Relations Between Children’s Spatial Thinking and their Linguistic and Communicative Ckills. W: L1-Educational Studies in Language and Literature, 2010 (13)Contribution to a double special issue on Early literacy research in Poland. Edited: E. AWRAMIUK, G. KRASOWICZ-KUPIS., s. 1-28. (współautor: B.NIESPOREK-SZAMBURSKA).

 

Rozszerzony biogram.

Anna Guzy, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

anna.guzy@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6713-7293

https://orcid.org/0000-0002-6713-7293

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Guzy

https://scholar.google.com/citations?user=T9OdsmYAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

I am a linguist, a psychologist, a psychotherapist during the psychotherapeutic education, and a coach of voice emission and relaxing breathing techniques.

My research interests focus on language didactics and higher education didactics, voice emission, psychology and psychotherapy. In recent years, I have been conducting research on the relation between the quality of voice emission and psychosocial factors, i.e. stress, anxiety, life-satisfaction and burnout. The conducted research has allowed me to develop tools to diagnose the quality of voice emission, i.e. ADE (Voice Emission Diagnosis Sheet) and the Structured Interview Questionnaire. Since 2020, I have broadened my research area, looking for the relation between psychological elasticity and generally understood individual resources, and experiencing difficulties in voice emission quality and the intensification of the professional burnout syndrome. Simultaneously, I conduct research in the environmental humanities in the Centre for the Research in the Environmental Humanities in the University of Silesia: “Polonists for climate” (in the project grant “Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje”).

 

Selected publications:

Syndrom wypalenia zawodowego wśród nauczycieli w kontekście doświadczanych przez nich trudności głosowych [Occupational burnout syndrome among teachers in the context of voice emission disorders]. “Logopedia Silesiana” Vol.9. 2020, pp. 14-26. O. PRZYBYLA ed. “Logopedia Silesiana” Vol. 9 (2020), pp. 1-13.

GUZY, D. JAGODZIŃSKA, M. WACŁAWEK, A. ZOK-SMOŁA: Czas na.. Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców [A time for … Language and didactics in young scholars’ research]. Katowice 2015, pp. 15–142.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych [Working with a student with special educational needs] Vol.1.  A. GUZY, D. KRZYŻYK eds., Kielce 2012, 196 pages.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych [Working with a student with special educational needs]. A. GUZY, B. NIESPOREK-SZAMBURSKA eds. Kielce 2013, pp. 178.

Diagnoza emisji głosu z wykorzystaniem wywiadu ustrukturyzowanego – implikacje praktyczne [Voice emission diagnosis with the use of the structured interview]. “Logopaedica Lodziensia” no. 3 2019, pp. 79-91.

Selected Psychosocial Factors and Occurrence of Voice Disorders among the Teachers. “Logopedia Silesiana”, Vol. 8, ISSN 2391‍4297 (DOI 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.13), pp. 274-285.

Sposób werbalizowania relacji przestrzennych przez dzieci (na przykładzie badań wśród uczniów w szkole podstawowej) [Spacial relation verbalization by children (on the basis of the research conducted on primary school children]. In: Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń. E. KOCHANOWSKA, J. WOJCIECHOWSKA eds. Bielsko Biała 2013, pp. 67–84.

Polonistyka elitarna i powszechna. Refleksje po II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej [Elite and common Polish Studies. Reflections after the 2nd Polish Didactics Congress]. “Postscriptum Polonistyczne” 2016 1 (17), pp. 311–316 (co-author: D. JAGODZIŃSKA).

Wpływ głosu na postrzeganie i opis cech osobowości człowieka [The impact of voice on the perception and description of the individual’s personality traits]. In: Obraz cloveka w jazyku. Ed. J.VANKO. Nitra 2014, pp. 126–140.

Relations Between Children’s Spatial Thinking and their Linguistic and Communicative Ckills. W: L1-Educational Studies in Language and Literature, 2010 (13)Contribution to a double special issue on Early literacy research in Poland. Edited: E. AWRAMIUK, G. KRASOWICZ-KUPIS., pp. 1-28. (co-author: B.NIESPOREK-SZAMBURSKA).

 

Fellowships and grants:

  • Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – The V4 Humanities Education for The Climate. Diagnoses-Best Practicies-Recommendations (Visegrad Fund October 1, 2020 — September 30, 2023).
  • Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej (IBE/26/D/2012)
  • Kompetencje językowe a wyższe procesy poznawcze (no. 1M-0211-001-1-18, the MNISW grant for young scholars)
  • Wiedza o języku polskim we współczesnej szkole (grant KBN no. N N104 175636)
  • Głos w komunikacji werbalnej (no. 1M-0211-001-1-18, the MNISW grant for young scholars)
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (nr 1M-0211-001-1-18, the MNISW grant for young scholars)
  • Kompetencje językowe uczniów a wyobraźnia i orientacja przestrzenna (no. 1M-0211-001-1-18, the MNISW grant for young scholars)
  • Bariery interakcyjne i ich etiologia (the MNISW grant for young scholars)

return to top