Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Beata Gałan

06.02.2020 - 10:43, aktualizacja 30.11.2020 - 23:08
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Beata Gałan

dr Beata Gałan

Kontakt: beata.galan@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (2016), absolwentka kierunku filologia romańska (2009), adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Jej zainteresowania naukowe sytuują się w obszarze glottodydaktyki i dydaktyki e-learningu. W pracy badawczej koncentruje się na wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych, analizie metod i technik kształcenia na odległość oraz edukacyjnych i społecznych aspektach przestrzeni wirtualnej.

Autorka monografii La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère (2017) na temat rozwijania sprawności redakcyjnej w języku obcym w kontekście kształcenia na odległość.

Członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Sekretarz Redakcji Czasopisma Neofilolog. Od 2017 roku uczestniczy w pracach Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim.

Lauretka Nagrody Indywidualnej Rektora II Stopnia za działalność naukowo-badawczą (2018), wyróżniona Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2019).

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9244-448X

Wybrane publikacje:

Gałan B., 2020: Nauka języka obcego na odległość: potencjał a skuteczność. E-Mentor nr 1, 2020, s. 15-25.

Gałan B., Półtorak E.,2019: Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych: oczekiwania, wyzwania, perspektywy, w: Co nowego w nowych mediach?: transformacje, perspektywy, oczekiwania. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 65-78.

Gałan B., Półtorak E., 2018: Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? Próba definicji pojęcia (współ. Ewa Półtorak), Neofilolog, 51(1), 2018, str. 43-58.

Gałan B., Półtorak E., Tatoj C., 2018: El uso de la plataforma moodle e-kerbing y desafíos contemporáneos. W: Tatoj, C., Baran, M., Balches, S. (red.), Lenguaje y textos. La enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas un mundo globalizad, 48, str. 1-10.

Gałan E., Półtorak E., 2018: O relacji człowiek-komputer w perspektywie glottodydaktycznej (współ. Ewa Półtorak), w: Jackiewicz A., Będkowska-Obłąk M., 2018: Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, str. 35-45.

Gałan B., 2017: La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gałan B., 2016: L’évaluation en langues étrangères via la plateforme d’apprentissage Moodle: questions pratiques, w: Gabryś-Barker D., Kalamarz R. (red.), 2016 : Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 83-95.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top