Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Gabriela Wilk

07.02.2020 - 12:52, aktualizacja 03.12.2020 - 16:46
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Gabriela Wilk

Kontakt:gabriela.wilk@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, sekretarz naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego (2013–2019), opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Sojuz”. Autorka monografii „Семантика труда в русско-польском языковом сопоставлении” oraz współredaktorka monografii „Przestrzenie przekładu” (T. 3, 4 i 5) i „Русистика и современность”. Zainteresowania naukowe: frazeologia współczesnego języka polskiego i rosyjskiego, socjolingwistyka, tłumaczenie ustne i specjalistyczne.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9112-5674

Wybrane publikacje:

Wilk G.: Трансформации паремиологических единиц в интернет-коммуникации (на материале польских и русских интернет-мемов. W: Słowo, tekst, czas. T. 13: Frazeologia w dyskursie i przekładzie. Red. M. Hordy. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2020, s. 167–184.
Wilk G.: Средства создания языковой игры в интернет-мемах (на материале фразеологии). W: Słowiański krąg: słowo – myśl – obraz w tradycji i współczesności. Red. A. Banaszek-Szapowałowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, s. 187–202.
Wilk G.: Фразеологизмы с компонентом-соматизмом в произведениях детективного жанра (на материале Фразеологического словаря современного российского детектива Е.В. Ганапольской). W: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I. Red. B. Gasek, B. Juszczak. Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Siedlce 2019, s. 147–156.
Wilk G.: Концепт «Торговля» в малых жанрах русского и польского фольклора. В: Phraseologie und Folklore: ihre linguokulturelle und linguistische Beschreibung = Фольклорная фразеология: проблемы лингвокультурологического и лексикографического описания. Ред. Х. Вальтер, В.М. Мокиенко. Университет им. Эрнста Морица Арндта г. Грайфсвальд. Грайфсвальд 2018, s. 68–75.
Wilk G.: Польские и русские глаголы, выражающие отрицательное отношение к труду (семантический и лингвокультурный аспекты). W: Jednostki języka w systemie i w tekście 2. Red. A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 222–232.
Wilk G.: Единицы молодёжного жаргона с точки зрения их происхождения (на материале современных российских сериалов). W: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami. Red. K. Dembska, D. Paśko-Koneczniak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2017, s. 87–97.
Wilk G.: Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты). „Slavica Wratislaviensia. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład” 2017, CLXV, s. 441–450.
Wilk G.: Русские и польские антипословицы о труде в языке современных масс-медиа. В: Die slawische Phraseologie in den modernen Massenkommunikationsmittels: (Publizischer Diskurs) = Славянская фразеология в современных СМИ (публицистический дискурс). Ред. Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Ж. Финк. Университет им. Эрнста Морица Арндта г. Грайфсвальд. Грайфсвальд–Санкт-Петербург–Загреб 2017, s. 194–199.
Wilk G.: Семантика труда в русско-польском языковом сопоставлении. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, ss. 224.
Wilk G.: Словообразовательные процессы в русском сленге (на примере наименований лиц). „Studia Rossica Posnaniensia” 2015, T. XL, cz. 2, s. 179–186

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

return to top