Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Katarzyna Węsierska

18.02.2020 - 13:12, aktualizacja 19.10.2020 - 20:16
Redakcja: krzysztofrozwadowski

zdjęcie Katarzyny Węsierskiej

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

Kontakt: katarzyna.wesierska@us.edu.pl

Dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ jest adiunktem w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. W działalności badawczej i praktyce logopedycznej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z zaburzeniami płynności mowy. Jest autorką i współautorką wielu publikacji o tematyce logopedycznej. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi placówkami akademickimi i badawczymi. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (PTL), American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA) – w ICA pełni funkcję sekretarza (druga kadencja). W roku 2017 uzyskała uprawnienia Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (www.europeanfluencyspecialists.eu). Jest coachem Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (www.ecsf.eu) – podyplomowego kursu akademickiego organizowanego przez 15 instytucji partnerskich z Europy i USA. Posiada również uprawnienia przyznawane przez Ośrodek Terapii Jąkania im. Michaela Palina w Londynie (UK) w zakresie szkolenia polskich logopedów do stosowania w praktyce logopedycznej w jąkaniu wczesnodziecięcym podejścia interakcyjnego – Palin PCI. Jest opiekunką naukową Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego, a także koordynuje działania grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób zmagających się z jąkaniem lub/i giełkotem, działającej na UŚ. W roku 2017 (Oxford, UK) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowley’a – za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0001-6378-9350

Wybrane publikacje:

Węsierska, K., & Jeziorczak, B. (2016). DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. Katowice: Komlogo.

Węsierska, K. (2013). Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka –diagnoza –terapia. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Louis, K.O., Węsierska, K., & Polewczyk I. (2018). Improving Polish Stuttering Attitudes: An Experimental Study of Teachers and University Students. American Journal of Speech-Language Pathology, 27, 1195–1210.Doi.org/10.1044/2018_AJSLP-ODC11-17-0179

Węsierska, K., & Witkowski, M. red. (2020). Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 2. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Węsierska, K., red., we współpracy z K. Gaweł (2018). Zaburzenia płynności mowy. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Węsierska, K., red. (2015). Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1. Katowice: Komlogo – Uniwersytet Śląski.

Węsierska, K., & Moćko, N., red. (2013). Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Węsierska, K., & Podstolec, A., red. (2013). W świecie logopedii – studia przypadków. Tom 2.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Węsierska, K., red. (2012). Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Podstolec, A., & Węsierska, K., red. (2012). W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne. Tom 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Agencja Artystyczna PARA.

return to top