Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

PATENT Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie

30.06.2021 - 09:30 aktualizacja 30.06.2021 - 09:30
Redakcja: Justyna Januszewska
Tagi: Agnieszka Bangrowska, konserwacja, patent, Preparat przeciwgrzybiczy, Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dnia 22 czerwca 2021 r. udzielił patentu na wynalazek pt.: Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie [Antifungal preparation and its application].

Zgłoszenie oznaczono numerem: P.427604.

Zgłaszający: dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Joanna Feder-Kubis, dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska, prof. UŚ, prof. dr hab. Robert Musioł.

„Przedmiotem zgłoszenia jest preparat przeciwgrzybiczy składający się z czynnika aktywnego w ilości od 0,1 do 20% wagowych preparatu oraz rozpuszczalnika w ilości od 80 do 99,9% wagowych preparatu, przy czym czynnikiem aktywnym jest ciecz jonowa przedstawiona na wzorze ogólnym: [R-Im-Men]+[Sach]-, w którym R oznacza grupę alkilową, również rozgałęzioną, zawierającą od 1 do 14 atomów węgla, korzystnie od 9 do 12 atomów węgla, lub mieszanina takich cieczy jonowych, natomiast rozpuszczalnikiem jest alkohol alifatyczny zawierający do trzech atomów węgla lub aceton lub ich mieszanina z wodą. Przedmiotem zgłoszenia jest również zastosowanie preparatu składającego się z czynnika aktywnego w ilości od 0,1 do 20% wagowych preparatu oraz rozpuszczalnika w ilości od 80 do 99,9% wagowych preparatu, w którym czynnikiem aktywnym jest ciecz jonowa przedstawiona na wzorze ogólnym: [R-Im-Men]+[Sach]-, w którym R oznacza grupę alkilową, również rozgałęzioną, zawierającą od 1 do 14 atomów węgla, korzystnie od 9 do 12 atomów węgla, lub mieszanina takich cieczy jonowych, natomiast rozpuszczalnikiem jest alkohol alifatyczny zawierający do trzech atomów węgla lub aceton lub ich mieszanina z wodą, jako preparat przeciwgrzybiczy do konserwacji materiałów papierowych, zwłaszcza zabytków literatury”.

Szczegółowe informacje na temat patentu dostępne są na stronie Urzędu Patentowego: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.427604?lng=pl

return to top