Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

Agnieszka Bangrowska

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

medal Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2020 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej Pani dr Agnieszka Bangrowska została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz...

Kategorie: WiadomościWyróżnienia
tagi :
więcej

PATENT Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dnia 22 czerwca 2021 r. udzielił patentu na wynalazek pt.: Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie [Antifungal preparation and its application]. Zgłoszenie oznaczono numerem: P.427604. Zgłaszający: dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Joanna Feder-Kubis, dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska, prof. UŚ, prof. dr hab. Robert Musioł. „Przedmiotem zgłoszenia jest preparat przeciwgrzybiczy składający się z czynnika...

Kategorie: WiadomościWyróżnienia
tagi :
więcej

Wyróżnienie za projekt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 13. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTRAG 2020 przyznało wyróżnienie Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach i Politechnice Wrocławskiej za projekt pn. „Nowe naturalne surfaktanty – bezpieczne i skuteczne środki ochrony zabytków literatury”, w którym uczestniczą: dr Agnieszka Bangrowska z Wydziału Humanistycznego UŚ [Instytut Nauk o Kulturze], prof. dr hab....

Kategorie: WiadomościWyróżnienia
tagi :
więcej

PATENT Preparat grzybobójczy

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dnia 10 grudnia 2019 r. udzielił patentu na wynalazek pt.: Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych i archiwalnych [Fungicidal preparation, preferably for conservation of the library and archive materials]. Zgłoszenie oznaczono numerem: P. 425468 [WIPO ST 10/C PL425468]. Zgłaszający: dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Robert Musioł. „Przedmiotem zgłoszenia jest preparat...

Kategorie: WiadomościWyróżnienia
tagi :
return to top