Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bibliografia prac magisterskich z Historii Kościoła na Górnym Śląsku

Wszystkie prace magisterskie powstały na seminariach naukowych prowadzonych w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie a następnie (od 1980 r.) w Katowicach, oprócz kilku, które zostały obronione na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie – UKSW) Egzemplarze prac magisterskich znajdują się Bibliotece Teologicznej UŚ w Katowicach. ( w układzie rzeczowym – alfabetycznie) 

Bartosik Kazimierz, Życie i działalność ks. infułata dra Michała Lewka w latach 1978-1967, Katowice 1986.

Bednarski Damian, Ks. Eugeniusz Brzuska (1885-1938) duszpasterz i działacz społeczno – polityczny, Katowice 2000.

Borowiec Krzysztof, Życie i działalność duszpasterska ks. Konrada Szwedy w latach 1912-1953, Katowice 1990.

Brach Krzysztof, Ksiądz Józef Matuszek – duszpasterz młodzieży i proboszcz, Katowice 1990.

Brzóska Zbigniew, Praca duszpasterska ks. Józefa Kuczery w parafii pszczyńskiej ( 1941-1989), Katowice 1993.

Brzytwa Antoni, Życie i działalność duszpasterska ks. Konrada Szwedy w latach 1953-1988, Katowice 1992.

Glenc Grzegorz, Katolicka działalność społeczno – polityczna ks. Roberta Engla w latach posługi kapłańskiej 1861-1900, Katowice 1989.

Kępka Krzysztof, Katolicka działalność społeczna ks. Norberta Bonczyka, Katowice 1989.

Kieras Henryk, Życie i działalność księdza Teodora Christopha, Katowice 1990.

Lach Krzysztof, Ks. Ignacy Świerzy – duszpasterz i działacz społeczno – oświatowy, Katowice 1990.

Markiewka Adam, Lata obozowe i działalność pisarska ks. Konrada Szwedy, Katowice 1991.

Osmańczyk Norbert, Ks. Walerian Jasiński jako duszpasterz i działacz społeczno – narodowy, Katowice 1985.

Włosek Józef, Życie i działalność księdza biskupa Teofila Bromboszcza w latach 1886-1937, Katowice 1987.

Wodarczyk Adam, Ks. Franciszek Blachnicki – życie i działalność w latach 1921-1961, Katowice 1993.

Caritas

Kuczera Piotr, Organizacja dobroczynna „Caritas” na terenie diecezji katowickiej w latach 1929-1950, Katowice 1989.

Rataj Mirosław, Działalność charytatywna Kościoła katolickiego w Wielkich Katowicach w latach 1918-1939, Katowice 1995.

Duchowieństwo

Friedrich Mirosław, Dzieje Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie w latach 1921-1980, Katowice 1991.

Stolarczyk Mariusz, Duchowieństwo Diecezji Katowickiej a polskie państwo podziemne na Śląsku w czasie II wojny światowej, Katowice 1992.

Duszpasterstwo

Anert Janusz, Dzieje duszpasterstwa przy parafii św. Antoniego w Chorzowie w latach 1934-1988, Katowice 1989.

Kusze Grzegorz, Duszpasterstwo w parafii św. Jadwigi w Chorzowie w okresie międzywojennym, Katowice 1986.

Noras Andrzej, Działalność duszpasterska o charakterze intelektualnym księdza doktora prałata Ludwika Orla, Katowice 1986.

Sodzawiczny Zenon, Duszpasterstwo w parafii św. Michała Archanioła w Ornontowicach od 1907 do 1960 roku, Katowice 1986.

Błaszczok Jacek, Duszpasterstwo parafialne na terenie Chorzowa w latach 1939-1945, Katowice 1995.

Broll Gabriela, Główne koncepcje duszpasterskie w nauczaniu biskupa Stanisława Adamskiego na tle sytuacji społecznej w diecezji katowickiej (1930-1939), Lublin 1994.

Gajda Krzysztof, Duszpasterstwo nauczycieli w Diecezji Katowickiej w latach 1925-1939 (studium historyczno – pastoralne), Katowice 1986.

Gembała Dariusz, Posługa pasterska biskupa Arkadiusza Lisieckiego (1926-1930) – studium pastoralne, Katowice 1995.

Idzik Tomasz, Duszpasterstwo wojskowe w diecezji katowickiej w latach 1925-1939, Katowice 1998.

Tatarzyn Alfred, Duszpasterstwo robotników w Diecezji Katowickiej w latach 1925-1939 w świetle „Gościa Niedzielnego”: studium historyczno – pastoralne, Katowice 1981.

Wyrobek Artur, Duszpasterstwo parafii wiejskiej w latach 1922-1945 na przykładzie parafii pod wezwaniem św. Marcina w Ćwiklicach, Katowice 1998.

Bojdoł Adam, Duszpasterstwo diecezji katowickiej wobec problemu masonerii i innych tajnych związków w okresie międzywojennym, Katowice 2001.

Historia parafii i regionu

Mozor Karol, Kościół katolicki w dekanacie bielskim na tle pluralizmu religijnego regionu w okresie międzywojennym, Katowice 1987.

Błotko Krzysztof, Parafia i sanktuarium Narodzenia N.M.P. w Kończycach Małych (1910-1945), Katowice 1986.

Bul Paweł, Monografia historyczna parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach w latach 1925-1985, Katowice 1985.

Dombek Henryk, Historia parafii św. Mikołaja w Wilczy od jej powstania do 1986 r., Katowice 1992.

Filapek Andrzej, Parafia Opatrzności Bożej w Ligocie od jej powstania do roku 1988, Katowice 1989.

Filapek Stanisław, Parafia św. Marcina w Międzyrzeczu Bielskim od jej powstania do roku 1985, Katowice 1988.

Frysz Damian, Dzieje parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej w latach 1925-1985. Katowice 1988.

Fulek Krzysztof, Dzieje parafii św. Michała Archanioła w Skrzyszowie od jej powstania do 1986 roku, Katowice 1988.

Graniczny Edward, Historia parafii Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego w Boronowie 1986-1939, Katowice 1986.

Jończyk Mariusz, Monografia parafii Świętego Krzyża w Siemianowicach Śląskich, Katowice 1988.

Kanafek Roman, Dzieje kościoła i parafii pod wezwaniem św. Barbary w Strumieniu w latach 1790-1990, Katowice 1990.

Knura Stanisław, Monografia parafii Gołkowice, Katowice 1988.
Kołodziej Jacek, Historia parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach w latach 1925-1990, Katowice 1991.

Kopka Edward, Dzieje parafii pod wezwaniem św. Jacka w Radoszowach (1925-1975), Katowice 1985.

Kulig Marek, Dzieje kościoła w Starym Bielsku do roku 1985, Katowice 1992.

Kulik Marian, Monografia parafii św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy od powstania do 1986 roku, Katowice 1991.

Ledwoń Joachim Paweł, Dzieje parafii pod wezwaniem św. Józefa w Chorzowie do roku 1982, Katowice 1990.

Macura Zbigniew, Dzieje parafii Pogwizdów do roku 1925, Katowice 1988.

Pauly Klaudiusz, Parafia Kozłowa Góra pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w latach 1937-1987, Katowice 1987.

Piwowarczyk Przemysław, Dzieje parafii Brzęczkowice od chwili powstania do 1990, Katowice 1993.

Pławecki Zdzisław, Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Marii Magdaleny w Chorzowie Starym w latach 1925-1990, Katowice 1990.

Rakus Stefan, Dzieje parafii w Ochabach do połowy XIX wieku, Katowice 1985.

Urbaczka Jacek, Geneza i rozwój parafii Dobrego Pasterza w Istebnej do 1939 r., Katowice 1991.

Woźniak Roman, Dzieje parafii Trójcy Świętej w Chełmie w latach 1922-1990, Katowice 1992.

Wróbel Waldemar, Dzieje parafii Chwałowice w latach 1925-1939, Katowice 1987.

Zając Zenon, Dzieje parafii św. Wojciecha w Mikołowie do 1986, Katowice 1987.

Gatnar Damian, Kościół katolicki na ziemi pszczyńskiej od reformacji do 1925 roku, Katowice 1988.

Hnida Andrzej, Kościół katolicki w dekanacie rybnickim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Katowice 1988.

Katecheza

Mrukwa Jerzy, Działalność Jana Ignacego Felbigera (1724-1788) i jego zasługi dla katechezy w Galicji, Lublin 1977.

Schmidt Beata, Nauka religii w szkołach na terenie miasta Rybnika w latach 1945-1961, Warszawa 1997.

Kult

Grodoń Dariusz, Historia kultu św. Jana Chrzciciela w mieście Orzeszu i okolicy, Katowice 1993.

Matoga Jerzy, Dzieje kultu Najświętszego Serca Pana Jezusowego w parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie do 1949 roku, Katowice 1986.

Świerczek Józef, Krzyże pokutne na terenie diecezji katowickiej, Katowice 1989.

Liturgiczne

Balion Franciszek, Skarbiec modlitw i pieśni w latach 1933-1939: (odbicie problemów pastoralno-liturgicznych diecezji katowickiej w poszczególnych wydaniach), Kraków 1972.

Muzyczne

Nieszporek Władysław, Chóry kościelne: na przykładzie diecezji katowickiej (1925-1975), Kraków 1976.

Organizacje katolickie

Bajger Wiesław, Sodalicja Mariańska pań i panien pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i bł. Andrzeja Boboli w Cieszynie w latach 1924-1949, Katowice 1986.

Ponc Janusz, Działalność towarzystwa „Opieka nad kształcącą się młodzieżą katolicką im. Bł. Melchior Grodzieckiego” na terenie Cieszyna i okolicy w latach 1905-1939, Katowice 1995.

Suchan Aleksander, Organizacje młodzieży katolickiej na Śląsku Cieszyńskim do II wojny światowej, Katowice 1987.

Żelazny Mieczysław, Akcja Katolicka w dekanacie bielskim 1934-1939, Katowice 1990.

Malczyk Janusz, Zaangażowanie młodzieży polskiej diecezji katowickiej w Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym na przykładzie parafii Bieruń Stary, Katowice 1986.

Pielgrzymki

Góra Marek, Koronacja i rekonoracja obrazu Matki Bożej w Piekarach Śląskich, Katowice 1987.

Rabstein Marceli, Rozwój ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Boskiej w Piekarach Śląskich po II wojnie światowej, Katowice 1992.

Sopot Jan, Pielgrzymki stanowe mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śląskich, Katowice 1989.
Dudek Jerzy, Pielgrzymki piesze z Rybnika na Jasną Górę w latach 1946-1976, Kraków 1976.

Pobożność

Świder Henryk, Kształtowanie świadomości eucharystycznej oparciu o dekret Piusa X z 1905 roku „O częstej i codziennej komunii świętej w parafii Kamień w latach 1945-1972, Kraków 1974.

Prasa

Reder Bogdan, Geneza i rozwój diecezjalnego tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”, Katowice 1987.

Religijno – moralne

Bienek Lucjan, Działalność trzeźwościowa ks. kan. Jana Alojzego Ficka na tle odrodzenia moralno-religijnego Górnego Śląska w II – połowie XIX wieku, Katowice 1986.

Baron Adam, Katolickie uroczystości religijno – pielgrzymkowe na terenie Obozu – Muzeum w Oświęcimiu – Brzezince w latach 1945-1988, Katowice 1992.

Dziurok Adam, Życie religijno – moralne w powiecie rybnickim w czasie II wojny światowej, Warszawa 1995

Orzeł Stanisław, Motywacja abstynencji w ruchu przeciwalkoholowym „Krucjata wstrzemięźliwości” (1957-1960), Lublin 1980.

Sieć parafialna i dekanalna

Durek Arkadiusz, Powstanie i rozwój dekanatu katowickiego na tle przemian społeczno – gospodarczych do 1960 roku, Katowice 1989.

Grelowski Grzegorz, Rozwój sieci parafialnej w Jastrzębiu Zdroju na tle przemian społeczno – gospodarczych w latach 1945-1993, Katowice 1995.

Paprocki Zbigniew, Rozwój Kościoła katolickiego w Bielsku na tle przemian społeczno – gospodarczych w latach 1945-1985, Katowice 1989.

Kral Jan, Rozwój sieci parafialnej w Tychach na tle przemian społeczno – gospodarczych miasta w latach 1945-1988, Katowice 1989.

Smołka Krzysztof, Rozwój sieci parafialnej Rybnika na tle przemian społeczno gospodarczych miasta w latach 1945-1985, Katowice 1988.

Społeczne

Chmiel Edward, Społeczno – narodowe znaczenie katolickiej działalności oświatowo – wychowawczej księdza Bernarda Bogeidaina na Śląsku w latach 1848-1858, Katowice 1989.

Cogiel Krzysztof, Społeczno – religijny model wychowania dzieci na Górnym Śląsku na podstawie tygodnika „Monika” (1876-1880), Katowice 1991.

Czarnecki Andrzej, Działalność społeczna duchowieństwa polskiego na Górnym Śląsku w latach 1918-1925, Katowice 1991.

Gancarczyk Marek, Katolickie poglądy społeczne Teodora Heneczka na łamach „Zwiastuna Górnośląskiego” (1868-1872), Katowice 1991.

Kinel Arkadiusz, Główne idee społeczno – religijne jezuickich misji ludowych na Górnym Śląsku w 1851 roku, Katowice 1991.

Maćkowiak Sławomir, Wybrane zagadnienia społeczno – narodowe i oświatowe w Bytomskim „Dzienniku Górnośląskim” w latach 1848- 1849, Katowice 1989.

Makosz Piotr, Zasadnicze problemy religijno – społeczne w czasopiśmie „Głos z nad Brynicy” w latach 1925-1926, Katowice 1995.

Skiba Krzysztof, Religijno – społeczny aspekt działalności Misji Wewnętrznej diecezji katowickiej w latach 1932-1939 na podstawie miesięcznika „Głos Misji Wewnętrznej”, Katowice 1995.

Skorupa Henryk, Piekarskie organizacje społeczno – religijne w latach 1848-1925, Katowice 1993.

Tatura Ireneusz, Stosunek „Związku Wzajemnej Pomocy Robotników Górnośląskich” do władzy państwowej w latach 1989-1891 na podstawie czasopisma „Praca”, Katowice 1988.

Worech Marek, Podstawowe założenia doktrynalne „Zjednoczenia Zawodowego Polskiego” w latach 1902-1912, Katowice 1990.

Wuwer Arkadiusz, Idea ładu społecznego w piekarskim „Tygodniku Katolickim. Piśmie Towarzystwa Mariańskiego” w latach 1848-1849, Katowice 1989.

Zakony i zgromadzenia zakonne

Piecha Marek, Działalność zakonów na terenie miasta Rybnika w latach 1922-1985, Katowice 1989.

Rek Bogdan, Działalność Sióstr Opatrzności Bożej na terenie parafii Jedłownik w latach 1933-1983, Katowice 1989.

Rudzki Janusz, Działalność oo. Jezuitów w Czechowicach- Dziedzicach w latach 1905-1985. Katowice 1986.

Waluś Jan, Działalność zakonów na terenie miasta Bielska w latach 1859-1985, Katowice 1991.

Wieczorek Andrzej, Działalność ojców Kamilianów w szpitalu dla alkoholików pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Tarnowskich Górach w latach 1904-1909, Katowice 1986.

Wojtyczka Damian, Historia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mysłowicach, Katowice 1987.

return to top