Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Badanie praktyki ogólnodostępnych szkół podstawowych w zakresie edukacji włączającej

04.07.2020 - 09:47 aktualizacja 04.07.2020 - 09:51
Redakcja: tomaszhuk

Pragniemy poinformować, że w Instytucie Pedagogiki w ramach grantu Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowane będę ogólnopolskie badania naukowe pt. „Badania praktyki ogólnodostępnych szkół podstawowych w zakresie edukacji włączającej”. Badania realizuje zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Zenona Gajdzicy.

Zadanie obejmie:

  1. Przeprowadzenie badania praktyki ogólnodostępnych szkół podstawowych (w tym także oddziałów ogólnodostępnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi), ukierunkowanej na realizację założeń edukacji włączającej o wysokiej jakości. W ramach zadania Uczelnia także zbada wykorzystanie przez szkoły:
  2. a) narzędzia do autorefleksji praktyki włączającej zawarte w publikacji Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, dalej jako: Europejska Agencja) pt. „Raising the Achievement of All Learners: A Resource to Support Self-Review”, pod redakcją V. Donnelly i A. Kefallinou, wydanej w 2018 roku w Odense w Danii (ISBN: 978-87-7110-717-3), dalej jako „narzędzie do autorefleksji”;
  3. b) pomocy dydaktycznych wspomagających rozwijanie praktyki włączającej.
  4. Opracowanie, z wykorzystaniem wyników badania, o którym mowa w pkt 1, polskiej wersji publikacji Europejskiej Agencji pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders” pod redakcją V. Donnelly i A. Kefallinou, wydanej w 2018 roku w Odense w Danii (ISBN: 978-87-7110-771-5.
  5. Opracowanie, z wykorzystaniem wyników badania, o którym mowa w pkt 1, rekomendacji dotyczących zmian w przepisach prawa oraz działań wdrożeniowych służących rozwijaniu praktyki włączającej w szkołach oraz uwag do projektu założeń zmian legislacyjnych, który zostanie opracowany w ramach drugiego etapu projektu pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce, realizowanego w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej i udostępniony Uczelni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektu!

return to top