Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Instytut Pedagogiki

dr hab. prof. UŚ Alicja Żywczok, “Zazdrość i działalność naukowa”

06.01.2021 - 07:04 aktualizacja 06.01.2021 - 07:04
Redakcja: tomaszhuk

Alicja Żywczok: Zazdrość i działalność naukowa. Studium z zakresu naukoznawstwa pedagogicznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, s. 284.

 

Opis monografii

            Problematyka zazdrości wraz z upływem kolejnych epok nie stała się tematem zdezaktualizowanym, wręcz przeciwnie – wciąż istotnym pod wieloma względami: społecznym, prawnym, politycznym, moralnym, wychowawczym czy religijnym. Publikacja ta wypełnia ewidentną lukę w zakresie naukoznawstwa (inicjuje nowy obszar badań – naukoznawstwo pedagogiczne). Jej treść może okazać się pomocna w rozwiązaniu problemów związanych z profesją naukowca oraz w modyfikacji instytucji uniwersytetu i innych uczelni wyższych. Wnioski z badań empirycznych o charakterze jakościowym służą poprawie funkcjonowania zawodowego pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych dzięki zmianom warunków, relacji i atmosfery w środowisku pracy. Więź emocjonalna, wartości i dyspozycje moralne – stanowią istotne kategorie profilaktyki przejawów destruktywnych (tu głównie zazdrości), a także komponenty profesjonalizmu w tej grupie zawodowej. Dodatkowy atut monografii stanowi jej interdyscyplinarność (uwzględnienie stanu badań także takich nauk, jak filozofia, socjologia, psychologia, antropologia, a nawet ekonomia).

            W strukturze monografii (liczącej 284 strony) odzwierciedlają się zagadnienia niezbędne w realizacji celów badań. Tworzy ją, oprócz spisu treści i części wprowadzającej, siedem rozdziałów, zakończenie, bibliografia, indeks osobowy, summary, zusemmenfassung, a także nota o autorce. Monografia, którą autorka przedkłada czytelnikom:

  • Jest adresowana do uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny i dyscypliny (zwłaszcza pedagogikę, filozofię, psychologię, socjologię), więc także do nauczycieli akademickich, którzy kierują rozwojem adeptów nauki i młodych naukowców.
  • Poleca ją również doktorantom i studentom oraz podmiotom podejmującym współpracę z uniwersytetem, na przykład zawodowo stosującym wyniki badań w określonych specjalnościach praktycznych, choćby gospodarczych.
  • Może okazać się interesująca również dla członków rodzin przedstawicieli tej grupy zawodowej, i sprawić, że lepiej poznają specyfikę trudu związanego z ich działalnością naukową.
  • Do zapoznania się z jej treścią zachęca również pedagogów, nauczycieli, wychowawców, opiekunów i animatorów, by jeszcze lepiej przygotowali młodzież do przyszłego studiowania, a także zatrudnienia na uniwersytecie.              
img
return to top