Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Pedagogiki

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ (Auto)refleksja nauczyciela

05.03.2021 - 22:11 aktualizacja 05.03.2021 - 22:11
Redakcja: tomaszhuk
Pani dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opublikowała książkę pt.: (Auto)refleksja nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wgląd w praktykę (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020). Pani profesor serdecznie gratulujemy.

 

W monografii „(Auto)refleksja pedagogiczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wgląd w praktykę” ukazano teoretyczne, metodologiczne i empiryczne aspekty codziennej pracy nauczyciela na I etapie kształcenia. Praca dotyczy swoistej refleksji i autorefleksji nauczyciela, który na co dzień powinien umieć optymalnie zaprojektować, zaplanować i zorganizować, a następnie zrealizować, skontrolować i ocenić nie tylko pracę uczniów (w ramach procesu nauczania-uczenia się), ale i swoją własną. Podjęto próbę ukazania nowego ujęcia refleksji i autorefleksji nauczyciela w kontekście teorii uczenia się przez działanie Wojciecha Kojsa i ukazanej w jej ramach istoty działania badawczego podmiotu.

img
return to top