Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Gypsy Lore Society Conference on Romani Studies

19.09.2021 - 08:37 aktualizacja 19.09.2021 - 08:37
Redakcja: tomaszhuk

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Pedagogiki  –prof. dr hab. Hristo Kyuchukov, dr hab. Barbara Grabowska, prof. UŚ i dr Łukasz Kwadrans, prof. UŚ (członkowie Centrum Badań Romskich) uczestniczyli w The Gypsy Lore Society Annual Meeting w Pradze w dniach 8-10 września 2021 roku.

Podczas obrad dr hab. Barbara Grabowska, prof. UŚ i dr Łukasz Kwadrans, prof. UŚ zaprezentowali referat pt. Problems of Pedagogical Diagnosis and School Segregation of Roma Pupils in Poland, Czech Republic and Slovakia.

Podczas Walnego Zebrania członków The Gypsy Lore Society prof. dr hab. Hristo Kyuchukov został wybrany wiceprezydentem tej międzynarodowej organizacji naukowej.

The Gypsy Lore Society, to międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych tematyką cygańską i podróżniczą, zostało założone w Wielkiej Brytanii w 1888 roku. Od 1989 roku jego siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Pole badawcze The Gypsy Lore Society tradycyjnie obejmuje wiele różnych społeczności, które niezależnie od ich pochodzenia i samoopisów w różnych językach, określane są w języku angielskim jako Gypsies. Społeczności te obejmują potomków migrantów z subkontynentu indyjskiego, którzy zaliczani są do trzech dużych pododdziałów: Dom, Lom i Rom. Obszar ten obejmuje również społeczności o innym pochodzeniu, które praktykują, lub w przeszłości praktykowały, specyficzny rodzaj nomadyzmu usługowego. Szeroki zakres zainteresowań Towarzystwa znajduje odzwierciedlenie w artykułach publikowanych w jego czasopiśmie i referatach przedstawianych na konferencjach.

Cele Gypsy Lore Society obejmują promocję studiów nad tymi społecznościami, ich historią i kulturą na całym świecie; rozpowszechnianie dokładnych informacji mających na celu zwiększenie zrozumienia tych społeczności w ich różnorodnych formach; oraz nawiązywanie bliższych kontaktów pomiędzy naukowcami badającymi wszelkie aspekty tych kultur.
Towarzystwo sponsoruje programy i konferencje oraz wydaje dwa razy w roku Romani Studies (kontynuując Journal of the Gypsy Lore Society) https://www.gypsyloresociety.org/gypsy-lore-society-publications/romani-studies kwartalny Newsletter i inne okazjonalne publikacje.
Towarzystwo założyło Victor Weybright Archives of Gypsy Studies, kolekcję badawczą specjalizującą się w najnowszej pracy naukowej na temat Cyganów, Podróżników i pokrewnych studiów, z korzyścią dla badaczy i studentów. Kolekcja ta, gromadzona od 1978 do 2012 roku, jest obecnie Archiwum Studiów Cygańskich Gypsy Lore Society Victora Weybrighta w dziale Zbiorów Specjalnych Bibliotek Uniwersytetu Stanowego Michigan, https://as.lib.msu.edu/repositories/2/resources/2131. Wcześniejsze zbiory Gypsy Lore Society – 1888-1974 – można znaleźć na Uniwersytecie w Liverpoolu, https://libguides.liverpool.ac.uk/library/sca/gypsyloresociety.

return to top