Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Artykuł dr hab. Alicji Żywczok, prof. UŚ “Dodawanie otuchy…”

19.12.2021 - 21:13 aktualizacja 19.12.2021 - 21:18
Redakcja: tomaszhuk

Hasło: Przezwyciężyć pandemię – wesprzeć się wzajemnie

 

Żywczok Alicja: Dodawanie otuchy jako forma wzmocnienia ludzkości nie tylko w czasie pandemii. Międzygeneracyjna transmisja przesłania Wincentego Kadłubka (title: Offering Reassurance as a Form of Strengthening Humanity not only During a Pandemic. Inter-generation Transmission of Wincenty Kadłubek’s Message).

„Polska Myśl Pedagogiczna” 2021, t. 7, s. 247-262, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564  doi:10.4467/24504564PMP.21.013.13943. Liczba punktów 100.  

Słowa kluczowe: dodawanie otuchy, nadzieja, dialog międzygeneracyjny, pandemia  

Streszczenie

Artykuł Alicji Żywczok stanowi cenne studium mediewistyczne mniej znanej części dorobku mistrza Wincentego Kadłubka (ok. 1150–1223). W swym dziele kronikarskim: Magistrii Vincentii Chronicon Polonorum zachęcał do nietracenia i nabierania otuchy, a zwłaszcza do czerpania przyjemności z dodawania jej innym ludziom. Zalecał również prowadzenie prawego życia, które w jego przekonaniu pozostaje najpewniejszym „strażnikiem szczęścia”. Dodawanie otuchy jako typowo ludzka umiejętność społeczna i wychowawcza stanowi zasadniczą problematykę teorii wychowania, pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej, a ukazana w kontekście historycznym – również historii wychowania. Zalecenia kronikarza mogą i dziś w dobie pandemii okazać się dla ludzkości znacznym wsparciem.

return to top