Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Wysoko punktowany artykuł prof. zw dr hab. Ewy Jarosz “Methodology of Modern Research Concerning Childhood…”

29.12.2021 - 09:48 aktualizacja 30.12.2021 - 08:44
Redakcja: tomaszhuk

Gratulujemy Pani prof. zw dr hab. Ewie Jarosz publikacji artykułu pt. “Methodology of Modern Research Concerning Childhood – The Perspective of Childhood Studies” w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym “Przegląd badań edukacyjnych” – 100 pkt. na liście MEiN.

Artykuł już jest w open access :

Abstrakt:

Zasadnicza teza opracowania mówi o tym, iż nowoczesne badania dotyczące dzieciństwa rozwijają się obecnie głównie na podłożu głębokiego rozumienia idei praw dziecka. Przejawia się to nie tylko w podejmowanej w różnych badaniach problematyce, ale także w określonym stylu formułowania celów badań oraz w ich aspektach metodologicznych. Artykuł ukazuje jak zasadnicze wymiary idei  praw dziecka tj. poszanowanie podmiotowości dzieci oraz ich prawa do ekspresji własnej opinii w sprawach ich dotyczących, przejawiają się w badaniach realizowanych w formacji badawczej jaką są childhood studies. Mają one bowiem swój wyraz zarówno w określonej perspektywie epistemologicznej badań, jaką jest  poznawanie  rzeczywistości  „oczami” dzieci, jak też w preferowanych rozwiązaniach metodologicznych – poprzez stosowanie określonych rodzajów badań oraz stosowaniu metod, które umożliwiają pozyskanie relacji, opinii czy ocen dzieci. Badania Autorki prezentowane w tekście oparte o analizę dyskursu naukowo-badawczego,  pozwoliły wyłonić preferowane w childhood studies typy badań dzieciństwa, tj. etnograficzne, meta-analityczne,  oparte o big data, populacyjne i longitudinalne oraz wskazać na promowany w badaniach dzieciństwa trend, jakim jest realizacja badań jako partycypacyjnych – czyli z udziałem  dziećmi jako współbadaczy swej rzeczywistości.   

return to top