Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Książka tygodnia: Alicja Żywczok , Bogumiła Bobik: Pedagogika analityczna…

29.11.2022 - 21:39 aktualizacja 29.11.2022 - 21:40
Redakcja: tomaszhuk
Serdecznie gratulujemy Pani dr hab. Alicji Żywczok prof. UŚ oraz Pani dr Bogumile Bobik publikacji:

Pedagogika analityczna. Od porządkowania wiedzy naukowej do odkrywania jej nowych obszarów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022, ss. 155, język polski. ISBN 978-83-226-4240-5 (wersja drukowana), ISBN 978-83-226-4241-2 (wersja elektroniczna). Dostępna online: https://doi.org/10.31261/PN.4099  

Słowa kluczowe: klasyfikacja, typologia, systematyzacja, analiza, pedagogika analityczna, troska, rodzina

Streszczenie

W monografii zaakcentowano znaczenie teoretyczne i prakseologiczne porządkowania wiedzy naukowej (w tym wiedzy pedagogicznej) w postaci klasyfikacji. Uargumentowano w niej konieczność inicjowania nowych subdyscyplin pedagogicznych, takich jak zaproponowana pedagogika analityczna. Sposób ujęcia problematyki oraz wysunięcie propozycji pedagogiki analitycznej pozwalają uznać treść monografii za oryginalną oraz mającą istotny wkład w rozwój pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Do kręgu odbiorców publikacji mogą należeć naukowcy wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych, a przede wszystkim specjaliści z zakresu pedagogiki (teorii wychowania, pedagogiki ogólnej, pedagogiki kultury, pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki rodziny) i naukoznawstwa pedagogicznego. Monografią mogą zainspirować się również pedagodzy praktycy, a także doktoranci oraz studenci zwłaszcza kierunków pedagogicznych, filozoficznych, psychologicznych i socjologicznych.

img
return to top