Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Svitlana Sysoieva – profesor wizytująca w Uniwersytecie Śląskim

24.04.2023 - 11:47 aktualizacja 24.04.2023 - 11:47
Redakcja: tomaszhuk

Od 17 kwietnia 2023 roku mamy przyjemność gościć w Instytucie Pedagogiki Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji oraz  Wydziału Nauk Społecznych profesor wizytującą – Svitlanę  O. Sysoievą (Світлана Олександрівна Сисоєва).

Prof. dr hab. Svitlana  O. Sysoieva jest zasłużonym pracownikiem oświaty Ukrainy, członkiem rzeczywistym Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, kierownikiem Wydziału Filozofii Oświaty, Pedagogiki Ogólnej i Pedagogiki Przedszkolnej.

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie i Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy prowadzą od ponad dekady, a formalnie od 2018 roku  – w ramach zawartej międzynarodowej umowy bilateral­nej – współpracę naukowo-badawczą w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, w tym pedagogiki, filozofii edukacji, edukacji międzykulturowej i reformowania szkolnictwa wyższego.

Przyjazd prof. dr hab. Svitlany Sysoievej jako profesor wizytującej dotyczy prowa­dzenia badań naukowych i wykładów, udziału w konferencjach naukowych, realizacji wspól­nych projektów badawczych, w tym grantów międzynarodowych, przygotowania wspólnych publikacji oraz wymiany doświadczeń w zakresie organizacji procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Osobą organizującą pobyt profesor wizytującej z ramienia Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji jest prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur wraz z Zespołem Badań Kultury i Oświaty Pogranicza.

img
return to top