Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nasi naukowcy gospodarzami SHE Academy 2024 pn. „Research at and with schools”

05.06.2024 - 22:47 aktualizacja 05.06.2024 - 22:47
Redakcja: tomaszhuk

W dniach 3-4 czerwca br. Uniwersytet Śląski w Katowicach miał zaszczyt być gospodarzem międzynarodowego seminarium SHE Academy 2024, zatytułowanego „Research at and with schools”. Z ramienia Uniwersytetu organizację wydarzenia koordynowali: dr hab. Karina Leksy (główny koordynator, Instytut Pedagogiki WNS UŚ), dr hab. Grzegorz Gawron (Instytut Socjologii WNS UŚ) oraz dr Zuzanna Neuve-Église (Instytut Socjologii WNS UŚ).

Współorganizowane z Siecią Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe Network) wydarzenie skupiło się na badaniach i inicjatywach prowadzonych w środowisku szkolnym oraz we współpracy ze szkołami. W obradach udział wzięli uznani badacze, krajowi i regionalni koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie, młodzi naukowcy i doktoranci, nauczyciele oraz pedagodzy, a nawet uczniowie szkół promujących działania prozdrowotne.

Intensywny i niezwykle bogaty, dwudniowy program wydarzenia objął liczne prezentacje, warsztaty oraz sesje dyskusyjne. Uczestnicy mieli okazję do nawiązania międzynarodowej współpracy oraz dzielenia się doświadczeniami związanymi z promowaniem zdrowia i dobrostanu w środowiskach szkolnych.

Jedną z głównych konkluzji spotkania było to, że skuteczna promocja zdrowia w szkołach wymaga holistycznego podejścia, obejmującego dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, w oparciu o wdrażanie efektywnych polityk publicznych w tym zakresie. Odbyte dyskusje podkreśliły znaczenie integracji edukacji zdrowotnej z programem nauczania, tworzenia wspierającego środowiska szkolnego oraz zaangażowania rodzin i społeczności w inicjatywy prozdrowotne.

Prezentowane badania wykazały innowacyjne strategie i interwencje, które można wdrożyć w szkołach, aby sprostać różnym wyzwaniom zdrowotnym uwzględniając wszystkich członków szkolnej społeczności. Przedstawione praktyki oparte na dowodach będą zapewne cennym zasobem dla edukatorów i decydentów w zakresie szkolnej promocji zdrowia.

Ponadto konferencja podkreśliła znaczenie współpracy. Pracując razem – w różnych obszarach, sektorach i krajach – można stworzyć bardziej kompleksowe i skuteczne podejście do promocji zdrowia w szkołach, a tym samy zapewnić lepszą przyszłość dzieci, młodzieży i dorosłych. Partnerstwo w ramach międzynarodowej Sieci SHE jest kluczowe dla realizacji tej misji.

PROGRAM wydarzenia

Więcej informacji o Sieci SHE:  https://www.schoolsforhealth.org/

img
return to top