Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Gratulujemy Pani dr hab. Karinie Leksy

11.06.2024 - 16:34 aktualizacja 11.06.2024 - 16:36
Redakcja: tomaszhuk

W dniu 23 kwietnia 2024 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Kariny Leksy. Z kolei dnia 5 maja 2024 r. Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki zatwierdziła uchwałę w sprawie nadania Pani Doktor stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Jako główne osiągnięcie naukowe została wskazana monografia naukowa: K. Leksy: Znaczenie mediów społecznościowych dla samooceny i zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. Perspektywa społeczno-pedagogiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2023. Monografia podejmuje problematykę atrakcyjności fizycznej użytkowników Internetu oraz roli social mediów w kształtowaniu tożsamości cielesnej, sposobów autoprezentacji oraz zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. W kontekście uzyskanych wyników wskazano na potrzebę oddziaływań profilaktycznych i edukacyjnych w odniesieniu do podjętej w monografii tematyki.

img
return to top