Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu Twice-exceptionals

12.06.2024 - 21:23 aktualizacja 12.06.2024 - 21:23
Redakcja: tomaszhuk
W dniach 4 -5 czerwca 2024 roku odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu Twice-exceptionals: let’s realize gifted and talented students with learning disabilities! 2023-1-TR01-KA220-SCH-000155741. Podczas spotkania partnerzy z Polski, Turcji, Czech, Włoch i Bułgarii pracowali nad walidacją nowej skali badającej przekonania na temat podwójnej wyjątkowości oraz nad programem wsparcia dla uczniów posiadających równocześnie uzdolnienia i deficyty. Podczas spotkania ustalono następne działania do podjęcia oraz przypisano zadania każdemu z partnerów.

img
return to top