Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

edyta portret

Dyrektor Kolegium ISM

dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ – jestem biologiem, specjalistą ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania novel ecosytems. Naukowo interesują mnie przemiany środowiska przyrodniczego zachodzące pod wpływem działalności człowieka (global changes) i ich minimalizacja. Modelowym obiektem moich badań są obiekty antropogeniczne, w szczególności zbiorniki powstałe w nieckach osiadania terenu. Nieustająco poszukuję wzorca odpowiedzi na czynniki stresu środowiskowego u rodzimych i obcych gatunków roślin polikormonalnych. Aktywnie propaguję ideę trwałego rozwoju, w ujęciu ochrony różnorodności biologicznej i funkcjonalnej jako podstawy funkcjonowania ekosystemów i ich świadczeń. Poprzez rezultaty prowadzonych badań zachęcam nieustająco do wykorzystania biomasy roślin dzikorosnących oraz odpadów do wytwarzania energii. Jestem ekspertem w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (EIA), auditorem wiodącym systemów zarządzania jakością (ISO 9001) i środowiskowego (ISO 140001) oraz European Brownfield Manager’em, a także specjalistą w zakresie wielokryterialnego systemu oceny jakości budynków przyjaznych środowisku BREEM. W 2019 roku uzyskałam certyfikat tutora I stopnia oraz tutora praktyka (nr certyf. STA-Z/196/I/2017/10). W latach 2012-2019 byłam prodziekanem ds. promocji i kontaktów z otoczeniem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, w latach 2013-2016 v-ce prezesem zarządu Klastra 3×20, aktualnie pełnomocnikiem JM Rektora UŚ w Radzie naukowej Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Od marca 2018 pełniłam funkcję z-cy dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach a od września 2019 została mi powierzona funkcja kierowania jednostką.

Współtworzyłam, koordynowałam i organizowałam interdyscyplinarne kierunki studiów na UŚ tj. Ochrona środowiska, Administrowanie środowiskiem, Indywidualne Studia Nauczycielskie, Aquamatyka oraz studia podyplomowe Energetyka prosumencka. Pełnię funkcję członka Rady Programowej Studiów doktoranckich Industrial Environmental Engineering w Technical University of  Ostrava w Czeskiej Republice.

Aktualnie pracuję jako v-ce przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o/Katowice, jestem członkiem Komitetu naukowego Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. Naukowo wspieram Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, gdzie znajduje się Terenowa Stacja Badawcza Uniwersytetu Śląskiego BIOGEO.

Od 25 lat popularyzuję zagadnienia funkcjonowania środowiska przyrodniczego i jego ochrony.

Jestem admiratorką czeskiej filozofii życia, plantacji lawendy, biografii i potęgi przyrody wraz ze stosowanymi przez nią rozwiązaniami. Uważam, że praca współpracujących ze sobą osób przynosi większe efekty niż suma efektów wytworzonych przez każdą z nich, gdyby działały osobno. Identyfikuję się z Pierre Curie, który uznał, że „Życie należy uczynić marzeniem a marzenie rzeczywistością”.

grzegorz portret

Zastępca Dyrektora

dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ – historyk literatury, krytyk muzyczny. Autor książki poświęconej motywowi śmierci w liryce Ewy Lipskiej (Śmierć udomowiona. Katowice 2006), zbioru esejów poświęconych literaturze (Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców, Mikołów 2012), monografii dotyczącej doświadczenia starości w literaturze (Wiek męski: epopeja rozkładu. Studia o motywach senilnych w poezji polskiej po 1989 roku, Katowice 2017), współautor książki Teoretycznie o muzyce (Częstochowa 2020). Stypendysta tygodnika „Polityka”, laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny przyznawanej za najlepszy debiut roku. Zainteresowanie badawcze i nie: najnowsza poezja, relacje literatury z innymi mediami (muzyka, fotografia), sztuka pisania, jazda na rolkach. Poeta w stanie spoczynku.

maciej portret

Dyrektor kierunku Indywidualne Studia Nauczycielskie

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ – dyrektor kierunków: historia, środkowoeuropejskie studia historyczne i turystyka historyczna w Instytucie Historii UŚ oraz kierunku indywidualne studia nauczycielskie w Kolegium ISM UŚ. Wchodzi w skład redakcji pism naukowych: „Śląski Almanach Powstańczy” i „Wieki Stare i Nowe”. Jest autorem prac naukowych z historii XX w. (głównie na temat Górnego Śląska) oraz dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie. Rzeczoznawca podręcznikowy przy MEiN, ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy CKE, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego. Należy m.in. do Komisji Dydaktyki Historii Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Juniorów, Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną UŚ oraz Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli w UŚ. Autor i współautor podręcznika, zbiorów zadań i arkuszy maturalnych. Były nauczyciel w szkołach ponadpodstawowych, od ponad dwóch dekad prowadzi zajęcia z nauczycielami i studentami przygotowującymi się do wykonywania tego zawodu. Popularyzator wiedzy o regionie, współautor m.in. internetowej platformy edukacji regionalnej „Eduś” oraz wystawy stałej pt. „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” w Muzeum Śląskim w Katowicach. Miłośnik koszykówki (przede wszystkim NBA) i muzyki rockowej (m.in. grup: The Cure, Happysad, Kult, Leningrad, Molotov, The Pixies, Tři Sestry i Zebda). Urodzony w Zabrzu, mieszkaniec Mysłowic.

return to top