Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

O jednostce

Jak było kiedyś?

Kolegium ISM powstało z połączenia i rozwinięcia istniejących wcześniej na Uniwersytecie Śląskim jednostek prowadzących kształcenie interdyscyplinarne: Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

 

schemat indywidualnych studiów międzyobszarowych

MISH został powołany decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 4 marca 1997 roku. Powołanie tej jednostki miało na celu wykształcenie współczesnych humanistów, którzy po ukończeniu studiów byliby lepiej przygotowani do wymogów rynku pracy.

MISH istniejący w latach 1997-2014 współtworzyły:

  • Wydział Filologiczny, oferując kierunki, takie jak: filologia polska, filologia klasyczna, filologie obce, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna,
  • Wydział Nauk Społecznych, oferując kierunki, takie jak: filozofia, historia, socjologia i politologia,
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii, oferujący pedagogikę i psychologię,
  • Wydział Prawa i Administracji, oferujący prawo i administrację,
  • Wydział Teologiczny, oferujący teologię.

Studenci MISH mogli także uczestniczyć w zajęciach na innych wydziałach UŚ, innych uczelniach oraz w Polskiej Akademii Nauk.

 

Dyrekcję Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych stanowili:

prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska (dyrektor w latach 1997-2011)

prof. dr hab. Ryszard Koziołek (dyrektor w latach 2011-2014)

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (zastępca dyrektora w latach 1997-2002)

prof. dr hab. Wojciech Kaute (zastępca dyrektora w latach 2002-2005)

dr hab. Zbigniew Oniszczuk (zastępca dyrektora w latach 2005-2012)

dr hab. Tomasz Nawrocki (zastępca dyrektora w latach 2012-2014).

 

Dyrekcję Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych stanowili:

prof. dr hab. Karol Kołodziej (dyrektor w latach 1998-2014)

prof. dr hab. Lesław Teper (zastępca dyrektora w latach 1998-2014).

 

Jak jest dziś?

14 lutego 2014 zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego Jego Magnificencji prof. dr hab. Wiesława Banysia rozpoczęło działalność Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (Kolegium ISM).

Jak pisał ówczesny Dyrektor Kolegium, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, „w 2014 roku połączyliśmy działające w Uniwersytecie Śląskim od 16 lat MISH
i MISM-P w jedno, czyli w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Podział na dwa wielkie obszary wiedzy: matematyczno-przyrodniczy
i humanistyczno-społeczny wydawał nam się od początku nieuzasadniony, sprzeczny z ideą uniwersytetu jako uniwersum wiedzy, wreszcie niezgodny
z naturą rzeczywistości, która nie dzieli się na części odpowiadające fakultetom akademickim. Ale powód zasadniczy był inny i wciąż ten sam, jaki przyświecał powstaniu indywidualnych studiów interdyscyplinarnych – chcieliśmy kształcić studentów inaczej.”

Kolegium ISM jest jednostką dydaktyczną, w której student sam buduje swój program kształcenia. Może wybierać zajęcia na prawie wszystkich kierunkach Uniwersytetu Śląskiego, wskazując jeden lub więcej kierunków wiodących, na których zdobędzie dyplom, a swój rozwój naukowy i zawodowy wzbogaca
o dowolnie wybrane zajęcia na innych kierunkach.

Przez cały okres studiów studentem opiekuje się wybrany przez niego tutor naukowy. W ten sposób w każdym semestrze student realizuje indywidualny moduł o nazwie Tutoring naukowy. Rozwinięciem pracy pod opieką ekspertów jest również praca zespołowa dla studentów ISM II stopnia w ramach modułu Problemy niejednorodne, a także unikalna oferta modułów ISM, tworzona co semestr z myślą o najbardziej nowatorskich i intrygujących tematach oraz wyjątkowych prowadzących.

Od 2020 roku Kolegium organizuje również kształcenie na nowym kierunku – Indywidualne Studia Nauczycielskie. Oferta ta skierowana jest do osób, które myślą o zawodzie nauczyciela i są zainteresowane równoległym uzyskaniem uprawnień nauczycielskich (w wybranym przedmiocie szkolnym z dostępnej oferty) oraz pedagogicznych (na specjalności opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej). Daje to szersze spojrzenie na pracę w przestrzeni edukacji oraz poszerzone uprawnienia i szansę na budowanie własnych pomysłów na międzyobszarową dydaktykę.

Dzięki takiej konstrukcji studiów tworzy się niepowtarzalna, czasem bardzo nietypowa ścieżka rozwoju studenta. Dzięki temu absolwent tych studiów posiada unikalne wykształcenie, łączące w sobie profesjonalizm ukończonego kierunku z dodatkowymi umiejętnościami i wysokimi kompetencjami
w zakresie samodzielności w działaniu.

 

Szczegółowa oferta dostępnych dla studentów ISM i ISN kierunków studiów i zajęć akademickich jest przygotowywana co roku dla danego rocznika rekrutacji – szczegóły są każdorazowo dostępne w ogólnouczelnianym systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

 

Dyrektorzy oraz zastępcy Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych:

prof. dr hab. Ryszard Koziołek (dyrektor w latach 2014-2020)

prof. UŚ dr hab. Edyta Skierka (zastępca dyrektora w latach 2018-2020, dyrektor od 2020 roku)

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska (zastępca dyrektora w latach 2014-2018)

dr hab. Tomasz Nawrocki (zastępca dyrektora w latach 2014-2020)

prof. UŚ dr hab. Grzegorz Olszański (zastępca dyrektora od 2020 roku).

prof. UŚ dr hab. Maciej Fic (dyrektor kierunku Indywidualne Studia Nauczycielskie od 2020 roku).

return to top