Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • English
 • Polish
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

WELCOME POINT

INFORMACJE | SPOTAKNIA | ADAPTACJE


O WELCOME POINT

Welcome Point jest miejscem, gdzie pracownicy z zagranicy mogą zgłosić się z pytaniami związanymi z pracą na Uniwerstecie Śląskim w Katowicach oraz pobytem w Polsce. Zależy nam na tym, aby każda osoba rozpoczynająca pracę na naszej uczelni szybko poczuła się częścią społeczności akademickiej oraz zadomowiła się w Polsce.

Na stronie Welcome Point dostępne są informacje na temat:

 • ograniczeń związanych z COVID-19 obowiązujących w Polsce oraz na Uniwersytecie Śląskim,
 • dokumentów wymaganych w związku z pobytem w Polsce i pracą na naszej uczelni,
 • wycieczek, spotkań i warsztatów integracyjnych organizowanych przez Welcome Point,
 • ciekawych faktów o regionie.

W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem Welcome Point.


yellow speech bubble

KONTAKT

ul. Bankowa 14, pok. 415
40-007 Katowice

tel.: +48 32 359 23 46
kom.: +48 516 374 959
e-mail: welcome2US@us.edu.pl
pon.–pt. 7.30–15.30

 

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

 

Agata Sołdrowska – portrait photo

AGATA SOŁDROWSKA
koordynatorka projektu Come2US project
języki: polski, angielski, niemiecki
agata.soldrowska@us.edu.pl

Vira Ruzevych – portrait photo

VIRA RUDZEVYCH
języki: polski, angielski, ukraiński, rosyjski
vira.rudzevych@us.edu.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
o Uniwersytecie Śląskim w Katowicach


DOŁĄCZ
do profesjonalistów


Uniwersytet Śląski zatrudnia około 60 pracowników z zagranicy, którym zapewnia potrzebne wsparcie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym 8 pracowników opowiada o swojej pracy na Uniwersytecie Śląskim.

Więcej

DOŚWIADCZ
polskiej kultury


Dla nas ważne jest to, aby Uniwersytet Śląski był dobrym miejscem pracy. Zależy nam, aby nowi pracownicy szybko poczuli, że są jego częścią. Dlatego czasem organizujemy spotkania i wycieczki, dające pracownikom możliwość poznania się i porozmawiania, a także doświadczania kultury Polski i regionu.

Ważne informacje

DOM ASYSTENTA W KATOWICACH

ul. Paderewskiego 32
40-282 Katowice

Kontakt:
+48 32 2009 111
e-mail: hotel2@us.edu.pl

Dom Asystenta Nr 3 w Katowicach dzięki swojemu doskonałemu usytuowaniu na Osiedlu Paderewskiego, stanowi doskonałą bazę noclegową dla pracowników, dla których ważny jest swobodny dostęp do kluczowych punktów Katowic – zabytków kultury, centrów handlowych, rozrywkowych i naukowych oraz terenów zielonych.

W pobliżu Domu Asystenta znajduje się park i kompleks rekreacyjno-sportowy o wielkości 86 ha, w tym 9 ha powierzchni wodnej – Dolina Trzech Stawów. Na terenie parku znajduje się parking, liczne ścieżki rowerowe, boiska do siatkówki plażowej oraz stacja roweru miejskiego.

POKOJE GOŚCINNE W OŚRODKU DYDAKTYCZNYM W CHORZOWIE

Ośrodek dydaktyczny w Chorzowie

ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów
Kontakt:
tel/fax: +48 32 349 3912

e-mail: pokojegoscinne@us.edu.pl

Pokoje Gościnne Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowane są na terenie Ośrodka Dydaktycznego w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1, na zadrzewionej działce o powierzchni 18 Ha, około 500 m od zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej (902).

DOMY ASYSTENTA NR 1 i 2 W SOSNOWCU

Dom Asystenta nr 1

ul. Lwowska 4
41-205 Sosnowiec

Dom Asystenta nr 2

ul. Lwowska 6
41-205 Sosnowiec
tel:32 368-93-07
Kontakt:
Liliana Balcarek Gnitecka
e-mail: liliana.balcarek@us.edu.pl

Domy Asystenta 1 i 2 znajdują się na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu w dzielnicy POGOŃ, położonej około 4 km od centrum miasta. Domy Asystenta są zlokalizowane niedaleko trasy wylotowej do Krakowa (DK94), Warszawy (S86) i Lotniska w Pyrzowicach.

Kogo dotyczy

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy możesz ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Dokumenty dodatkowe:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stałego i regularnego źródła dochodu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach i wynagrodzeniu);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stałego miejsca zamieszkania;
 • pisemna umowa z pracodawcą potwierdzająca powierzenie pracy;
 • wszelkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez Ciebie wszystkich wymaganych kwalifikacji i wymagań do wykonywania pracy na tzw. stanowisku regulowanym – zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 691).

Więcej na: katowice.uw.gov.pl

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać, że ma obowiązek zameldowania się. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Aby się zameldować, należy posiadać umowę najmu mieszkania lub pokoju oraz paszport. Wniosek o zameldowanie miejsca zamieszkania można wypełnić w każdym urzędzie miasta lub przez Internet.

Kiedy składa się dokumenty?

Najpóźniej w 30 dniu po przyjeździe do Polski, jeśli jesteś:

 • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego obywatela,
 • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego obywatela.

Nie później niż w 4 dniu po przyjeździe do Polski – jeśli nie należysz do tej grupy.

Koszty

Usługa odprawy jest bezpłatna. Za pierwszy dokument rejestracyjny nie zapłacisz nic. Każdy kolejny dokument wydany po zameldowaniu, jeśli np. zgubisz dokument wydany podczas zameldowania, kosztuje 17 zł.

Jak długo będziesz czekał?

Urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Po zameldowaniu wyda Ci dokument potwierdzający zameldowanie. Dokument ten będzie ważny do czasu zmiany miejsca zameldowania.

Gdzie można dokonać zameldowania?

W każdym urzędzie miasta. Można to zrobić bezpośrednio w urzędzie uiasta lub przez Internet.

Więcej informacji na temat rejestracji mieszkańców: Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

O nadanie numeru PESEL należy zwrócić się do urzędu miasta właściwego w sprawach zameldowania cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Wykaz statusów uprawniających do uzyskania numeru PESEL:

 • uzyskanie prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
 • uzyskanie prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
 • udzielenie zezwolenia na osiedlenie się,
 • udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • uzyskanie statusu uchodźcy,
 • uzyskanie ochrony uzupełniającej,
 • uzyskanie azylu,
 • uzyskanie zgody na pobyt tolerowany,
 • uzyskanie ochrony czasowej,
 • zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych dla cudzoziemców; członków rodziny przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o tym, jak uzyskać PESEL i jakie dokumenty są potrzebne, znajdziesz na stronie internetowej pod linkiem: Obtain a PESEL Number – a service provided to foreigners – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

FAQ

NAWA logotype

„Come2US – profesjonalizacja i centralizacja obsługi pracowników zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).

return to top