Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • English
 • Polish
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Benefity

PROGRAM MOTYWACYJNY – na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach istnieje możliwość otrzymania nagrody finansowej za wyjątkowe osiągnięcia naukowe, takie jak publikacje, granty, patenty czy mobilność naukową itp. (w zeszłym roku suma nagród wyniosła prawie 2 miliony złotych).


ROZWÓJ ZAWODOWY – nasza uczelnia oferuje możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, które organizuje, a także przez aplikowanie o granty finansowane przez polskie agencje naukowe, studia doktorancki oraz możliwość tworzenia grup badawczych.


WELCOME POINT:

 • pomoc w zakwaterowaniu po przyjeździe do Polski, w uczelnianym hotelu asystenckim,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych polskim prawem zezwoleń na pracę i pobyt po przyjeździe do Polski,
 • pomoc w zintegrowaniu się ze wspólnotą akademicką, w tym z zatrudnionymi w Uniwersytecie Śląskim cudzoziemcami.

PAKIET ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH: dodatek wakacyjny.

Pracownicy mogą dołączyć do ubezpieczenia grupowego dla pracowników uczelni i ich małżonków/partnerów oraz dzieci, jak również do programu emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Istnieje również możliwość wykupienia dodatkowego pakietu zdrowotnego dla pracowników, a także dla ich współmałżonków/partnerów i dzieci.

Poza powyższymi świadczeniami można wnioskować o:

 • dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych i rekreacyjnych,
 • pomoc rzeczową i finansową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji lub w przypadkach losowych,
 • wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej,
 • działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
 • dofinansowanie do tzw. „zielonych szkół”,
 • pomoc finansową w związku z urodzeniem dziecka,
 • dofinansowanie do wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach,
 • dofinansowanie do opłaty: za żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna lub nianię,
 • dofinansowanie uczelnianych ośrodków wypoczynkowych,
 • pożyczkę na cele mieszkaniowe.

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA (CINiBA).(CINIBA).

Usługi dedykowane pracownikom Uniwersytetu Śląskiego:

 1. dostęp do Bibliografii Pracowników Naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
 2. HAN – nowy system zdalnego dostępu do baz danych prenumerowanych przez Uniwersytet Śląski.
 3. dydaktyczna biblioteka cyfrowa UŚ.

CINIBA – Strona główna


AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

W ramach Akademickiego Związku Sportowego istnieje 57 sekcji sportowych. Pracownicy mogą zapisywać się do wybranych sekcji. Niektóre z zajęć są bezpłatne.

Członkowie Klubu Sportowego otrzymują Kartę AZS, która potwierdza członkostwo w Akademickim Związku Sportowym Uniwersytetu Śląskiego i uprawnia do uczestniczenia w zajęciach sekcji AZS UŚ, a także zapewnia całodobową ochronę na całym świecie z ubezpieczeniem NNW na kwotę 6 500 zł (Standard) lub 25 000 zł (Komfort).

Więcej informacji: Sekcje sportowe AZS Uniwersytetu Śląskiego. Akademickie Mistrzostwa Polski. Zajęcia sportowe dla studentów. (azsus.pl)


SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Szkoła przeprowadza testy i egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego na danym poziomie językowego zaawansowania oraz przygotowuje do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Kursy języka polskiego są pomyślane tak, aby mogła w nich uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego. Szkoła prowadzi kursy dla cudzoziemców przebywających w Polsce i dla tych, którzy dopiero zechcą przybyć do Polski, aby podjąć naukę języka polskiego lub wybierają się do naszego kraju w sprawach zawodowych.

Są to kursy dla osób, które dysponują niewielkim czasem na naukę i dla tych, które chcą się uczyć systematycznie. Na kursach języka polskiego jest miejsce dla studenta polonistyki i dla biznesmena.

Specjalne programy nauki umożliwiają udział w zajęciach, na których odbywają się regularne studia językowe i w takich, gdzie w szybki i atrakcyjny sposób uczestnik nabywa umiejętności posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego i zawodowego.

Kursy języka polskiego są prowadzone na wszystkich poziomach znajomości języka (A0 – sytuacje komunikacyjne, A1 – wprowadzenie do języka, A2 – wstępny, B1 – progowy, B2 – średni ogólny, C1 – średni specjalistyczny, C2 – zaawansowany). Kursy rozpoczynają się testem kwalifikacyjnym i kończą testem oceniającym postępy w nauce. W czasie kursów przeprowadzane są testy sprawdzające nabyte umiejętności.

Dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego kurs jest bezpłatny.

Źródło: strona internetowa Szkoły Języka i Kultury Polskiej

W celu zapisania się na kurs odwiedź stronę: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski (us.edu.pl)

A group of people
photo by surface on Unsplash

NAWA logotype

„Come2US – profesjonalizacja i centralizacja obsługi pracowników zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).

return to top