Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Nowe publikacje w IGSEiGP

10.11.2020 - 10:49 aktualizacja 10.11.2020 - 10:53
Redakcja: szczepansamulewicz

Ukazały się dwie publikacje Pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Pierwszą z nich jest monografia Prof. dr hab. Jerzego Runge zatytułowana: „Złożony układ osadniczy – tradycyjny region ekonomiczny – przestrzeń 
społeczno-kulturowa”. Książka wydana została nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, a jej celem jest próba wskazania najistotniejszych determinant kształtowania się i przemian tradycyjnego regionu ekonomicznego jako złożonego układu osadniczego, 
cechującego się zarazem określoną specyfiką procesów i struktur społeczno-kulturowych.

Druga z publikacji – artykuł pt. „Does urban shrinkage require urban policy? The case of a post-industrial region in Poland” – ukazała się w czasopiśmie Regional Studies, Regional Science. Jej autorami są: Dr hab. Anna Runge, prof. UŚ, Prof. dr hab. Jerzy Runge, Dr hab. Iwona 
Kantor-Pietraga, prof. UŚ i Dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ. 
Artykuł koncertuje się na zagadnieniach roli zjawisk kurczenia się miast i depopulacji w polityce miejskiej oraz będących jednym z jej praktycznych efektów dokumentach strategicznych miast województwa  śląskiego.

Książkę będzie można nabyć wkrótce w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Artykuł w wersji open acess dostępny jest w poniższym linku:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.2020.1831947

return to top