Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Nauki przyrodnicze wysoko w rankingu „Perspektyw 2022”

08.08.2022 - 12:43 aktualizacja 08.08.2022 - 12:43
Redakcja: szczepansamulewicz

Portal „Perspektywy” opublikował wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych. Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął wysoką 8. pozycję wśród uniwersytetów. W klasyfikacji doceniono jakość i innowacyjność nauki na UŚ oraz atrakcyjność prowadzonych kierunków studiów. Nie byłoby to możliwe bez różnorodnych działań podejmowanych na wydziałach. Jest to sukces całej wspólnoty akademickiej naszej uczelni.

Na szczególną uwagę zasługuje wysoka jakość publikacji pracowników UŚ, określana przez kryterium odsetka artykułów, które należą do 10% artykułów najczęściej cytowanych na świecie. Nasza uczelnia zajęła pod tym względem 4. miejsce wśród uniwersytetów, a 5. pośród wszystkich ocenianych szkół wyższych. – Tak wysoki wynik zawdzięczamy dobrze projektowanym, wartościowym badaniom, których wyniki prezentowane są w artykułach o międzynarodowej renomie – mówi prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. nauki i finansów. Wydział Nauk Przyrodniczych może pochwalić się wieloma publikacjami w prestiżowych, wysoko punktowanych czasopismach, cenionych przez środowisko naukowe, np. „Trends in Plant Science”, „Chemosphere”, „Scientific Reports” i „Plant Journal”.

Uniwersytet Śląski został wysoko oceniony także w kategorii „patenty i prawa ochronne w Polsce”. W rankingu wzięto pod uwagę liczbę uzyskanych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce w latach 2019–2021 w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową oraz przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową”. Świadczy to o dużym potencjale innowacyjnym. Wydział Nauk Przyrodniczych może pochwalić się patentami i wdrożeniami nowoczesnych technologii w zakresie biotechnologii, ochrony środowiska oraz geologii. Badacze naszego wydziału są autorami m.in. rozwiązania przyspieszającego hodowlę nowych odmian jęczmienia, które zostało objęte ochroną patentową.

Nasza uczelnia odniosła także sukces w kategorii „efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania”, zajmując 6. miejsce wśród uniwersytetów (oraz drugie wśród uczelni na Śląsku). W rankingu uwzględniono średnią kwotę środków przeznaczonych na badania i rozwój, jakie zostały pozyskane w latach 2020/2021 w stosunku do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. Na Wydziale Nauk Przyrodniczych realizowane są innowacyjne projekty, które uzyskały dofinansowanie w konkursach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Stanowi to dowód jakości prowadzonych badań oraz zaufania ze strony podmiotów finansujących.

Uzyskiwane wyniki badań stają się często realnym rozwiązaniem również w kontekście zmian klimatu bądź stanowią istotny wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych realizują obecnie ok. 100 projektów finansowanych ze środków krajowych przez m.in. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz w ramach międzynarodowych programów jak Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Jesteśmy również w gronie liderów pod względem potencjału naukowego. Uniwersytet Śląski uplasował się na 5. miejscu w kategoriach „uprawnienia habilitacyjne” oraz „uprawnienia doktorskie”. Świadczy to zarówno o wysokiej jakości kadry, jak i możliwości rozwoju oraz awansu naukowego. Na UŚ pracują osoby o najwyższych kwalifikacjach (pod tym względem zajmujemy 12. pozycję w Polsce). Nasza uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora m.in. w dyscyplinach: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku, a także doktora habilitowanego w naukach biologicznych oraz naukach o Ziemi i środowisku.

Sukcesy naukowe przekładają się także na wysoką jakość oferowanych przez uczelnię kierunków studiów. Najwyżej ocenianym kierunkiem pozostaje geologia, prowadzona na Wydziale Nauk Przyrodniczych, która zajmuje 3. miejsce w kraju. Biotechnologia (studia II stopnia) zanotowała wzrost o 2 miejsca, plasując się na 15. pozycji, natomiast turystyka awansowała o jedno miejsce na 19. pozycję.

Ranking opublikowano na stronie portalu „Perspektywy”. W zestawieniu uczelni ujęto wszystkie szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych.

return to top