Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Publikacja artykułu dr hab. Roberta Krzysztofika, prof. UŚ i dr Weroniki Dragan na łamach czasopisma naukowego Annals of the American Association of  Geographers

15.05.2023 - 08:22 aktualizacja 15.05.2023 - 08:22
Redakcja: szczepansamulewicz

Na łamach czasopisma naukowego Annals of the American Association of  Geographers ukazał się artykuł dr hab. Roberta Krzysztofika, prof. UŚ i dr Weroniki Dragan pod tytułem: „Effect of Climate and Soils on the Diffusion of Towns on the Territory of Poland in the Thirteenth to the Eighteenth Centuries” https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2200493?src=

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, jak wybrane czynniki środowiskowe: uwarunkowania klimatyczne, bieg większych rzek oraz obszary występowania żyznych gleb wpłynęły na postęp dyfuzji miast na obszarze współczesnej Polski. Stwierdzono m.in., że o ile uwarunkowania klimatyczne miały wymiar strefowy, o tyle pozostałe czynniki środowiskowe – wymiar astrefowy. Artykuł, ujmując również rolę tzw. małej epoki lodowcowej na urbanizację Polski, wpisuje się w szerszą dyskusję o globalnych i długookresowych zmianach klimatu oddziałujących na rozwój miast i osadnictwa.

return to top