Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nowy minerał – Karwowskit

07.11.2023 - 14:19 aktualizacja 07.11.2023 - 14:20
Redakcja: szczepansamulewicz

Pod koniec października 2023 roku przez Komisję Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (CNMNC-IMA) został zatwierdzony nowy minerał KARWOWSKIIT o idealnym wzorze Ca9Mg(Fe2+0.5□0.5)(PO4)7 (IMA2023-080).

Minerał został nazwany na cześć Prof. Łukasza Karwowskiego (1945-2022) wieloletniego pracownika Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego mineraloga, autora dwóch nowych minerałów fosforanowych odkrytych w meteorycie Morasko. Był także założycielem, później Prezesem i w końcu pierwszym, i jak dotąd jedynym Prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

List gratulacyjny od przewodniczącego CNMNC-IMA Prof. Ferdinando Bosi został wysłany 5 listopada do zespołu autorów, w skład którego wchodzą  pracownicy Uniwersytetu Śląskiego (E. Galuskin, I. Galuskina, J. Kusz, M. Książek) oraz Ye. Vapnik z Uniwersytetu Ben-Guriona w Israelu i G. Zieliński z PIG-PIB, Warszawa. 

Nowy minerał został znaleziony w Jordanii w okolicach miasta Al Qatrana i może się wydawać, że on ma nie wiele wspólnego z osobą, na cześć której został nazwany. Prof. Łukasz Karwowski był jednym z najlepszych badaczy meteorytów, w szczególności fosforanów, pośród których najbardziej typowym jest niespotykany na Ziemi merrillit.

Karwowskiit należy do grupy merrillitu i jest swoistym ziemskim „meterorytowym” minerałem i do tego współwystępuję z nikelfosfidem (Ni,Fe)3P, znanym do tego czasu tylko w meteorytach. Poniżej na zdjęciu z mikroskopu skaningowego są pokazane trygonalne kryształy karwowskiitu. Ciekawostką jest to, że są to pierwsze znalezione dobrze wykształcone kryształy minerału grupy merrillitu.

return to top