Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny

Plany zajęć

23.09.2020 - 15:26 aktualizacja 05.10.2020 - 21:49
Redakcja: maciejbasiuk

Zostały opublikowane plany zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zajęcia oznaczone na planie kolorem zielonym prowadzone są w sposób kontaktowy w budynku Wydziału teologicznego. Pozostałe zajęcia prowadzone są w formie on-line w czasie rzeczywistym – zgodnie z planem zajęć.

Sytuacja ta może się zmienić zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami epidemiologicznymi.

Dostęp do planów. Modyfikacje: teologia stacjonarna (5.10., godz. 21.49), teologia niestacjonarna (30.09., godz. 22.25), nauki o rodzinie 1 stopień (3.10., godz. 19.27) oraz nauki o rodzinie 2 stopień (1.10., godz. 10.23).

Zgodnie z zarządzeniem nr 154 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1542020 studenci roku pierwszego rozpoczynają zajęcia od 12 października 2020 r. Pozostali studenci rozpoczynają zajęcia od 5 października 2020 r.

return to top