Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny
Akty prawne wydane przez Dziekana WTL Akty prawne wydane przez Dziekana WTL

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wydziale Teologicznym, w semestrze zimowym roku akademickim 2021/2022: Skan dokumentu

Powołanie Zespołów zatwierdzających tytuły prac licencjackich (licencjat zawodowy) i magisterskich: Skan Tekst

Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów: nauki o rodzinie i teologia: Tekst

Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminów w Wydziale Teologicznym w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020: Tekst

Nowe szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminów dla Wydziału Teologicznego (procedury związane z sesją pozostają bez zmian, procedury związane z egzaminem dyplomowym zostają zmienione): Tekst

Zmienione szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych dla Wydziału Teologicznego (9.06.2020): Tekst

 

Uchwały Kolegium WTL Uchwały Kolegium WTL

Uchwała nr 1/2019 z 4.12.2019 [w sprawie zatwierdzania tytułów prac dyplomowych i licencjackich (licencjat kanoniczny)] Skan Tekst

Uchwała nr 1/2020 z 15.01.2020 [o zmianie Uchwały nr 1/2019 w sprawie zatwierdzania tytułów prac dyplomowych i licencjackich (licencjat kanoniczny)] Skan Tekst

 

Prawo państwowe Prawo państwowe

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.

Prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Statut UŚ w Katowicach uchwalony przez Senat w dniu 28 maja 2019 r.

Regulamin organizacyjny UŚ w Katowicach (tekst jednolity)

Regulamin pracy UŚ w Katowicach

Regulamin wynagradzania pracowników w UŚ

Regulamin studiów w UŚ od 1.10.2017 r.

Regulamin studiów w UŚ od 1.10.2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin Studiów Doktoranckich rozpoczętych od 1.10.2012 r.

Regulamin Studiów Doktoranckich obowiązujący od 1.10.2017 r.

Pozostałe regulaminy w UŚ

return to top