Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Akty prawne wydane przez Dziekana WTL Akty prawne wydane przez Dziekana WTL

Zarządzenie nr 1/2023 Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie organizacji dydaktyki w czasie planowanych wyjazdów studyjnych do Rzymu i Izraela. Skan dokumentu

Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Strategii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczącej zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Skan dokumentu

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wydziale Teologicznym, w semestrze zimowym roku akademickim 2021/2022: Skan dokumentu

Powołanie Zespołów zatwierdzających tytuły prac licencjackich (licencjat zawodowy) i magisterskich: Skan Tekst

Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów: nauki o rodzinie i teologia: Tekst

Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminów w Wydziale Teologicznym w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020: Tekst

Nowe szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminów dla Wydziału Teologicznego (procedury związane z sesją pozostają bez zmian, procedury związane z egzaminem dyplomowym zostają zmienione): Tekst

Zmienione szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych dla Wydziału Teologicznego (9.06.2020): Tekst

 

Uchwały Kolegium WTL Uchwały Kolegium WTL

Uchwała nr 1/2019 z 4.12.2019 [w sprawie zatwierdzania tytułów prac dyplomowych i licencjackich (licencjat kanoniczny)] Skan Tekst

Uchwała nr 1/2020 z 15.01.2020 [o zmianie Uchwały nr 1/2019 w sprawie zatwierdzania tytułów prac dyplomowych i licencjackich (licencjat kanoniczny)] Skan Tekst

 

return to top