Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny

Praktyki pedagogiczne

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do pobrania i wydrukowania dla studentów obu prowadzonych na naszym wydziale kierunków, którzy odbywają praktyki pedagogiczne. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem praktyk pedagogicznych i uważną lekturę wszystkich potrzebnych dokumentów.
Regulamin praktyk pedagogicznych (dla wszystkich) Regulamin praktyk pedagogicznych (dla wszystkich)

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH WTL UŚ

Praktyka pedagogiczno-katechetyczna 1 (szkoła podstawowa) Praktyka pedagogiczno-katechetyczna 1 (szkoła podstawowa)

1. Załącznik – porozumienie (PPK 1)

2. Załącznik – skierowanie Teologia

3. Załącznik do porozumienia – raport część pedagogiczna

4. Załącznik do porozumienia – raport część nauczycielska

5. Program praktyki pedagogicznej (PP1)

6. Program praktyki nauczycielskiej (PN1)

7. Załącznik – oświadczenie studenta

Praktyka pedagogiczno-katechetyczna 2 (szkoła ponadpodstawo(...) Praktyka pedagogiczno-katechetyczna 2 (szkoła ponadpodstawowa)

1. Załacznik – porozumienie (PPK 2)

2. Załącznik – skierowanie Teologia

3. Załącznik do porozumienia – raport część pedagogiczna

4. Załącznik do porozumienia – raport część nauczycielska

5. Program praktyki pedagogicznej (PP2)

6. Program praktyki nauczycielskiej (PN2)

7. Załącznik – oświadczenie studenta

Praktyka pedagogiczna NoR (szkoła podstawowa i ponadpodstaw(...) Praktyka pedagogiczna NoR (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

1. Porozumienie (NOR)

2. Skierowanie (NOR)

3. Załącznik do porozumienia – raport część pedagogiczna

4. Załącznik do porozumienia – raport część nauczycielska

5. Program praktyki pedagogicznej (NOR)

6. Program praktyki nauczycielskiej (NOR)

7. Załącznik – oświadczenie studenta

return to top