Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Teologiczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pastwa Andrzej

17.11.2019 - 21:34, aktualizacja 18.04.2024 - 18:46
Redakcja: maciejbasiuk
Andrzej Pastwa

ks. dr hab.

Andrzej Pastwa

e-mail: andrzej.pastwa@us.edu.pl

 

Funkcje pełnione na Wydziale:

 

Funkcje pełnione na Uniwersytecie:

 • wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów,
 • członek Komisji ds. Studiów Podyplomowych,
 • członek Komisji Wyborczej.

 

Biogram:

Urodził się w 1960, kapłan archidiecezji katowickiej (święcenia 1987), absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1991). Na tymże Wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (1995) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego – prawo małżeńskie (2008). W latach 1999-2001 wykładowca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym; od 2001 r. adiunkt, od 2008 r. kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego, a od 2012 kierownik Katedry Prawa Kanonicznego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Od 1992 r. notariusz, a od 2004 r. sędzia w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach.
Jest członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN. Autor ponad 100 prac naukowych.
W swoim dorobku posiada m. in. monografie: Prawne znaczenie miłości małżeńskiej (Katowice 1999), Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej (Katowice 2007) oraz „Przymierze miłości małżeńskiej”. Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego (Katowice 2009); Dobro małżonków. Identyfikacja elementu „ad validitatem” w orzecznictwie Roty Rzymskiej, (Katowice 2016); Il bene dei coniugi. L’identificazione dell’elemento ad validitatem nella giurisprudenza della Rota Romana [Biblioteca Teologica, Sezione Canonistica, 7], (Lugano–Siena 2018).
Jest organizatorem i kierownikiem programowym konferencji międzynarodowych:
Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna, Katowice-Brenna (www.ekumenizmiprawo.pl), International Conference on Philosophy and Canon Law, Presov (www.philosophyandcanonlaw.com), Central European Young Canonists Forum, Olomouc (www.youngcanonistsforum.com).

W 2024 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Universitatea Ovidius din Constanța.

 

Nagrody:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą oraz za pracę w organach dyscyplinarnych ds. studenckich z dnia 31 VIII 2008 r.,
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą z dnia 1 X 2010 r.,
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą z dnia 1 X 2015 r.,
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą z dnia 1 X 2017 r.,
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą z dnia 1 X 2019 r.

 

Granty:

 • Udział w projekcie badawczym w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. Leksykon prawa kanonicznego (NN 110 209638), realizowanego w latach 2011-2013; kierownik projektu: Ks. dr hab. Mirosław Sitarz

 

Bibliografia ResearchGate Google Scholar ORCID
return to top