Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny

Szewczyk Leszek

11.11.2019 - 11:45, aktualizacja 06.06.2020 - 22:43
Redakcja: maciejbasiuk
Leszek Szewczyk

ks. prof. dr hab.

Leszek Szewczyk

e-mail: leszek.szewczyk@us.edu.pl

 

Funkcje pełnione na Wydziale:

kierownik studiów doktoranckich,

przewodniczący Komisji ds. studiów doktoranckich,

przewodniczący Doktoranckiej Komisji Stypendialnej,

członek redakcji „Studiów Pastoralnych”

 

Funkcje pełnione na Uniwersytecie:

przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚ

 

Biogram:

Urodził się 04.IV.1965

IX 1985 – V 1991 – Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Praca magisterska z teologii pastoralnej pt. Sens cierpienia w wypowiedziach ludzi hospitalizowanych w wybranych szpitalach Diecezji Katowickiej. Studium teologiczno-pastoralne

X 1991 – V 1994 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie: Studium pastoralne dla księży na kierunku Teologii Praktycznej zakończone licencjatem kanonicznym z teologii

X 1996 – VI 2000 – Studia doktoranckie z homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca doktorska: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii w przepowiadaniu kapłanów Archidiecezji Katowickiej w latach 1972 –1999, obrona 08.I.2001

X 1996 – VI 1998 – Studia podyplomowe w Studium Retoryki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

X 1997 – VI 1999 – Studia podyplomowe w Studium logopedii korekcyjnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom logopedy

1.X.2001 – 31.I.2017 – adiunkt w WTL UŚ

20.X.2009 – Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych, w zakresie homiletyki na podstawie dorobku naukowego, rozprawy pt. Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009 oraz zdanego kolokwium. WTL UŚ w Katowicach

01.II.2017 – profesor UŚ

19.II.2019  –   wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk teologicznych

Ważniejsze publikacje: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne w świetle przepowiadania kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999, Katowice 2003; Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009; Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym, Katowice 2019

 

Nagrody:

Nagrody Rektora UŚ w Katowicach:

  • Nagroda zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą (1.X.2007)
  • Nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą (1.X.2010)
  • Nagrodę zespołową II stopnia za działalność naukowo-badawczą (1.X.2014)

 

Granty:

Grant Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w  ramach programu „Mobilność kadry” (2018)

 

Bibliografia

 

return to top