Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny

Student WTL

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Dane kontaktowe:
rss.wtl@us.edu.pl
tel. 600-180-990 (przewodnicząca)

Biuro organizacji studenckich: 203/4

Fanpage: https://www.facebook.com/rss.wtl.us/
Zarząd RSS WTL:
Przewodnicząca: Karolina Gryksa (I rok II stopnia nauk o rodzinie)
Zastępca przewodniczącej: Wiktoria Mrugacz (II rok teologii)
Koordynator organizacji studenckich: Jadwiga Gorol (I rok I stopnia nauk o rodzinie)
Członek zwykły: Łukasz Chojnacki (II rok I stopnia nauk o rodzinie)

Dyżury przewodniczącej WRSS w semestrze letnim (p.203/4): środy godz. 9:00-9:30 oraz w indywidualnie dostosowanych terminach.

Studenckie Koło Naukowe Teologów Studenckie Koło Naukowe Teologów

Dane kontaktowe: sknt@us.edu.pl

Zarząd:
Przewodnicząca: Karolina Koza (4 rok teologii stacjonarnej)
Zastępca Przewodniczącej: Magdalena Biolik-Moroń (studia doktoranckie)
Sekretarz: Aleksandra Wójcik (1 rok teologii niestacjonarnej)
Opieka naukowa: ks. dr Bartłomiej Kuźnik
Spotkania w środy godz. 15:30-17:00 (26.02, 11.03, 8.04, 29.04, 13.05, 27.05) oraz piątki godz. 14:30-16:00 (28.02, 13.03, 27.03, 17.04, 8.05, 22.05).

Wszelkie informacje o naszych spotkaniach i działaniach można znaleźć na fanpejdżu: https://www.facebook.com/sknt.us/

Czasopisma SKNT

„Spójnik”

Czytaj on-line: 1 (2003), 2 (2004/1), 3 (2004/2), 4 (2005/1), 5 (2005/2), 6 (2006), 7 (2007), 8-9 (2007), 10 (2008), 11 (2008), 12 (2009).

„Initium”

redaktor: Rafał Grzybek

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Pro” Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Pro”

Jeżeli…
Chcesz rozwijać wiedzę z zakresu tematyki rodzinnej
Promować personalistyczną wizję małżeństwa i rodziny
Zdobywać umiejętności z zakresu wspomagania rodziny
Interesujesz się działalnością naukową

Zapraszamy do Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Rodzinie „Pro”!

Regulamin Koła

Dane kontaktowe: sknnor.pro@us.edu.pl
przewodnicząca: kgryksa©us.edu.pl   tel.: 600-180-990

Zarząd:
Przewodnicząca: Karolina Gryksa (1 rok II stopnia Nauk o Rodzinie)
Zastępca Przewodniczącej: Elżbieta Godzierz (1 rok II stopnia Nauk o Rodzinie)
Sekretarz: Agnieszka Banaszek (1 rok II stopnia Nauk o Rodzinie)
Skarbnik: Łukasz Chojnacki (2 rok I stopnia Nauk o Rodzinie)
Opieka naukowa: dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak
Spotkania w piątki drugiego tygodnia godz. 13:00-13:45
Wszelkie informacje o naszych spotkaniach i działaniach można znaleźć na fanpejdżu: https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweNaukORodziniePro/

Dokumenty, które należy złożyć w dziekanacie WTL do egz(...) Dokumenty, które należy złożyć w dziekanacie WTL do egzaminu dyplomowego

1. 3 jednakowe egzemplarze pracy dyplomowej, zgodne z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD (patrz: instrukcja procesu dyplomowania dla studentów), podpisane własnoręcznie przez studenta i promotora (w tym 1 drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie – termobindowany), zawierające wszystkie załączniki do pracy, które sporządzone są w formie pisemnej. Jeżeli praca dyplomowa obejmuje załączniki w formie innej niż pisemna, student załącza płytę CD zawierającą te załączniki. Strona tytułowa pracy i strona druga pracy zawierająca oświadczenie studenta oraz słowa kluczowe, muszą być wykonane wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69 Rektora UŚ z dnia 18 maja 2015 r..

2. 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm.

3. Indeks z wszystkimi wymaganymi zaliczeniami

4. Deklaracja przystąpienia Studenta do bazy absolwentów. Szczegóły są dostępne na stronie http://www.absolwent.us.edu.pl/powstala-baza-absolwentow-us.

 

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MUSI BYĆ ZGODNY Z TEMATEM ZATWIERDZONYM PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Opłaty za studia niestacjonarne Opłaty za studia niestacjonarne

Przypominamy o formie wnoszenia opłat za studia, w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021:

– jednorazowo – 1 200 zł, tylko do 5 października 2020 r.;
– po 5 października 2020 r. opłata wynosi – 1 350 zł i można ją rozłożyć na trzy raty:
• 445,50 zł do 15 października 2020 r.;
• 445,50 zł do 15 listopada 2020 r.;
• 459,00 zł do 15 grudnia 2020 r.

W obu przypadkach decyduje data wpływu na konto UŚ.

Jednocześnie informujemy, iż warunki wnoszenia opłat są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego (linki poniżej).

Uchwała nr 328 Senatu UŚ w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3282014

Uchwała nr 392 Senatu UŚ w Katowicach z dnia 28 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3922019

Zarządzenie nr 143/2020 Rektora UŚ z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1432020

 

Zarządzenie nr 151/2020 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1512020

Komunikaty dla studentów

return to top