Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Kapias

absolwentka kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2016/2017

Ukończyła studia ze średnią ocen 4,92 oraz oceną celującą na dyplomie. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, m.in. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inny w moich oczach, Ja w oczach innego” (Cieszyn 2015). Pomysłodawczyni i główny organizator prelekcji i warsztatów „Zobaczyć Niewidzialne – Rzeczywistość Edukacyjna Wobec Dysfunkcji Wzroku (Cieszyn 2016) oraz I Ogólnopolskiej Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne – Niewidomi we współczesnym świecie” (Cieszyn, 2016). Ma na swoim koncie publikacje naukowe, m.in. „Niepełnosprawność wzrokowa a obecność cech autystycznych u dzieci”, Psychiatria Polska, nr. 51. Joanna Kapias prowadzi również działalność popularnonaukową. W czasie studiów otrzymywała stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Koła Naukowego Pedagogów oraz Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” w Cieszynie. Udziela się również społecznie, m.in. sprawuje całodobową opiekę podczas turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością oraz udziela korepetycji z matematyki dla podopiecznych z rodzin zastępczych. Jej hobby to muzyka, gra na gitarze, górskie wędrówki, krajoznawstwo i turystyka oraz czytanie książek.

return to top