Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Julia Piotrowska

absolwentka kierunku filologia polska o specjalności edytorstwo i redakcja tekstu na Wydziale Filologicznym UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2016/2017

Uzyskała średnią ocen 4,72 oraz celującą ocenę na dyplomie. Ponadto studiowała na UŚ na kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa, a obecnie jest doktorantką w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania w Instytucie Języka Polskiego. Julia Piotrowska jest autorką kilku artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz zajmuje się korektą w publikacjach, np. w czasopiśmie popularnonaukowym o tematyce dydaktycznej „N@uczyciel”. Interesują ją zagadnienia związane z językiem mediów, perswazją i manipulacją, językowym obrazem świata oraz kreowaniem rzeczywistości językowej. Oprócz językoznawstwa jej zainteresowania naukowe obejmują też medioznawstwo, socjologię i psychologię. Zawodowo zajmuje się pisaniem tekstów marketingowych oraz korektą i redakcją, a od niedawna jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wielką pasją absolwentki jest śpiew. Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. L. Różyckiego w Gliwicach. Przez wiele lat śpiewała w chórach (m.in. chór akademicki UE w Katowicach, chór PSM II stopnia itd.), a obecnie w ramach hobby zajmuje się muzyką rozrywkową oraz kościelną.

return to top