Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sara Piwowarska

absolwentka kierunku politologia o specjalności współczesne stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2016/2017

Uzyskała średnią ocen na poziomie 4,97 oraz ocenę celującą na dyplomie. Uzyskała stypendium JM Rektora dla najlepszych studentów kolejno w latach 2013 do 2017. Jej pierwszy artykuł naukowy nosi tytuł Hard power i soft power w polityce bezpieczeństwa Izraela. Uczestniczyła ponadto w pracach redakcyjnych publikacji naukowych, brała udział w kilku konferencjach, niektóre sama też organizowała. W roku akademickim 2013/2014 była członkiem w Kole Naukowym Politologów UŚ oraz w Sekcji Bezpieczeństwa Międzynarodowego Koła Naukowego Politologów UŚ, rok później w Kole Naukowym Stosunków Międzynarodowych UŚ, a następnie dwa lata z rzędu w Interdyscyplinarnym Kole Nauk Społecznych UŚ, z którym, podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2016 roku, zorganizowała warsztaty pt. „Prognozowanie międzynarodowe, czyli symulacja wybranego konfliktu zbrojnego w XXI wieku”. Wśród zainteresowań absolwentki są jeszcze kultura i obyczaje Bliskiego Wschodu, literatura, siatkówka i jazda konna.

return to top