Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Żaneta Gieroń

absolwentka kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2016/2017

Od 2016 roku uczestniczka grantu InfoRevita prowadzonym w ramach programu TANGO realizowanego przez NCBiR oraz NCN. Współautorka licznych publikacji naukowych m. in. Szopiński M., Sitko K., Zieleźnik-Rusinowska P., Rusinowski S., Gieroń Ż., Małkowski E. (2017). The toxic effect of Cd on pigments composition in Arabidopsis arenosa and Arabidopsis halleri. 5th International Conference and Workshop “Plant – The Source of Research Material”. 21-24 June, Lublin, Polska, Book of abstracts, str. 101., Zieleźnik-Rusinowska P., Gieroń Ż., Kornacka P., Szopiński M., Sitko K., Pasierbiński A., Błońska A., Rajtor M., Magurno F., Pawlikowska S., Śmietana M., Woźniak G., Małkowski E. (2017) Kolonizacja mikoryzowa u Daucus carota i Calamagrostis epigejos rosnących na zwałach pogórniczych i jej rola w stresie oksydacyjnym. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy Ochrony Środowiska”. 19 Maja, Katowice, Polska, Książka streszczeń (w przygotowaniu). W polu jej zainteresowań leżą nowości technologiczne oraz wpływ sposobu odżywiania na zdrowie.

return to top