Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Kopeć

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji, z oceną celującą. Uczestniczka licznych konferencji naukowych min.: Szczyrk 2016, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modele prezydentury a pozycja ustrojowa Prezydenta w Polsce, gdzie wygłosiła referat: Aktywność Prezydenta RP w kwestii spraw zagranicznych., UMK Toruń 2015: Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego UE. Rozważania na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 45/09. Autorka publikacji naukowych min.: Dwudziestolecie Konstytucji RP. Potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa, roz. W monografii: Oddziaływanie Konstytucji RP na inne gałęzie prawa, Think & Make, Warszawa 2017, Aktualne problemy prawa wyborczego, roz. w monografii: Ratio legis ciszy wyborczej, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa 2015. Stypendystka Rektora UŚ w latach 2014-2018. Laureatka IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, Uniwersytet w Białymstoku. Interesuje się podróżami, rynkiem kapitałowym i finansami oraz prawem konstytucyjnym.

return to top