Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aneta Paleczna

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji, z oceną celującą. Laureatka grantu Rektora UŚ na realizację projektu naukowego pt. „Wpływ orzecznictwa na kształtowanie katalogu dóbr osobistych w wybranych krajach europejskich”. Uczestniczka licznych konferencji naukowych min.; Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Psychiatrycznej pt. „Ciało i umysł”, „Personality Rights in Poland, Germany and the EU” – w dniach 21-22 kwietnia 2017. Autorka publikacji naukowych min.: A. Paleczna, Muthi-authored work”. Nowa postać współautorstwa na przykładzie Wikipedii [w:] Zeszyty Naukowe Prawa Własności Intelktualnej Uniwersytetu Śląskiego, red. K. Grzybczyk, A. Paleczna, M. Imioł, Odwrócony kredyt hipoteczny – postulaty de lege ferenda w oparciu o doświadczenia innych państw [w:] „Odwrócona hipoteka” jako nowa usługa na rynku finansowym, red. E. Rutkowska – Tomaszewska, Warszawa 2017. Stypendyska rektora UŚ w latach 2014-2018 roku. Zdobywczyni IV miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Prof. Michała Sczanieckiego organizowanej przez Instytut Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 2014 roku. Interesuje się podróżami oraz bieganiem.

return to top