Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Natalia M. Ruman „Absolwentką z Pasją” 2018 roku

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Magister pedagogiki na specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Magister teologii na specjalności nauczycielskiej. Uzyskała stopień naukowego licentia in sacra theologia zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana.

Docenienie dotychczasowej pracy stanowi coroczna nagroda Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy oraz nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawana przez dyrektora szkoły, w której pracuje. Jest również adiunktem w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie .

Jest autorką wielu artykułów publikowanych w czasopismach recenzowanych oraz w redagowanych publikacjach książkowych, a także prelegentką w kilkudziesięciu konferencjach oraz organizatorką licznych konferencji, warsztatów i wystaw o tematyce teologicznej i pedagogicznej.

Jej zainteresowania naukowe szczególnie obejmują następujące dziedziny i obszary nauki: edukacja regionalna, wielo- i międzykulturowa, edukacja religijna – rola religii w dynamice zjawiska, tożsamość, tradycja, dziedzictwo kulturowe, aksjologia, katecheza jako religijno-moralne wychowanie, pedeutologia – współczesne dylematy katechizacji, rola nauczyciela – katechety w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a także tanatologia. Brała udział w projekcie naukowo-badawczym Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. „Wychowanie i edukacja ku dojrzałemu przeżywaniu wiary we wspólnocie chrześcijańskiej”.

Na Ziemi Pszczyńskiej znana jest jako społecznik, gdyż jeszcze jako studentka dwóch Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego (Teologicznego i Etnologii i Nauk o Edukacji) w latach 2005–2010 była wolontariuszem na Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zmaganie” w Pszczynie, później rozpoczęła także współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Dzięki temu mogła zacząć publikować na łamach czasopisma „Pszczyński Niezależny Orędownik Kulturalny”. W latach 2010–2012 zorganizowała warsztaty, wystawy autorskie, prelekcje w Muzeum Prasy Śląskiej oraz Bibliotece Pedagogicznej w Pszczynie.

Od 5 lat współpracuje z Ośrodkiem Matka Boża Różańcowa w Starej Wsi, gdzie organizuje wolontariat dla niepełnosprawnych podopiecznych.

Docenieniem jej wielkiego zaangażowania i wysiłku jest Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia oraz list gratulacyjny Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola dla najlepszych ambasadorów miasta Pszczyny.

return to top