Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Seminarium inauguracyjne OPMiM już wkrótce

03.04.2017 - 12:26 aktualizacja 26.08.2021 - 15:05
Redakcja: Zuzanna Neuve-Eglise

Seminarium inauguracyjne OPMiM już wkrótce

Trwają przygotowania do seminarium inaugurującego Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) „Nauka dla samorządu – wiedzieć, żeby działać”, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Głównym celem seminarium jest prezentacja wyników pierwszych badań przeprowadzonych przez Obserwatorium. Skupiały się one na określeniu potrzeb i luk wiedzy jednostek samorządowych w zakresie ich funkcjonowania na terenie Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zadań, jakie może realizować Obserwatorium. Badanie to pozwoliło na zdefiniowanie priorytetowych projektów badawczych oraz ukierunkowanie działalności Obserwatorium na realizację faktycznych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.

Z badań wynika między innymi, że istnieje potrzeba prowadzenia analiz różnych obszarów funkcjonowania Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, których wyniki powinny być następnie szeroko rozpowszechniane. Zdecydowana większość prezydentów i radnych miast GZM dostrzega zapotrzebowanie na działalność, którą proponuje Obserwatorium. Wyniki badań Obserwatorium powinny służyć określaniu priorytetów polityk publicznych realizowanych przez miasta.

Drugim podjętym przez Obserwatorium zagadnieniem badawczym była ocena współpracy miast w ramach Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie utworzenia Związku metropolitalnego w województwie śląskim. Prezydenci mieli okazję wypowiedzieć się na temat zalet współpracy i pozytywnych jej następstw, ale także czynników, które ją hamują. Na tej podstawie autorzy badań sformułowali określone rekomendacje, które powinny usprawnić działanie przyszłego Związku Metropolitalnego.

Pełne wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas seminarium w dniu 4 kwietnia oraz zostaną opublikowane w formie ogólnodostępnych raportów.

W seminarium wezmą udział członkowie poszczególnych zespołów badawczych Obserwatorium, przedstawiciele jednostek partnerskich (Politechniki Śląskiej, Akademii Sztuk Pięknych, Głównego Instytutu Górnictwa, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej), przedstawiciele samorządów: prezydenci miast, członkowie rad miejskich, urzędnicy odpowiedzialni za rozwój miejski. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat potrzeb samorządów, zwłaszcza w kontekście wejścia w fazę finalną prac nad ustawą o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim.

W programie seminarium przewidziano uroczyste podpisanie porozumień z instytucjami partnerskimi, prezentację Obserwatorium i jego potencjału badawczego, prezentację najważniejszych wyników pierwszych przeprowadzonych badań oraz warsztaty dyskusyjne z udziałem przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za rozwój miast oraz koordynatorów zespołów badawczych OPMiM.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i sposobu rejestracji znajdą Państwo na plakacie. Informacji udziela również Biuro OPMiM: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl.

Grafika: Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, zarys wieżowców na niebieskim tle
Seminarium inauguracyjne OPMiM 4 kwietnia 2017 r.

return to top