Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polecane strony

Konurbacja górnośląska

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia >>>                                                             
Urząd Statystyczny w Katowicach >>>
Regionalne Obserwatorium Terytorialne >>>
Analizy: Regionalne Centrum Analiz Strategicznych >>>
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ >>>
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego >>>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego >>>
Śląski Związek Gmin i Powiatów >>>
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Centralnego >>>


Polska

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej >>>
Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON >>>
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ustawa metropolitalna >>>
Raport Polska 2030 – strategie, oczekiwania, opracowania >>>
Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu >>>
Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR >>>
Instytut Metropolitalny w Gdańsku >>>


Europa

Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX >>>
Program ESPON 2020 >>>
Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli >>>
Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” >>>
Metropolie we Francji >>>
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires >>>
Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales >>>


Inne polskie aglomeracje

Metropolia Krakowska >>>
Obszar Metropolitalny – Gdańsk, Gdynia, Sopot >>>
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny >>>
Stowarzyszenie Metropolia Poznań >>>
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa >>>
Obszar Metropolitalny Warszawy >>>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Terytorialnego >>>
Aglomeracja Wrocławska >>>

return to top