Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Książki

 


Tytuł: Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne, RSS MSNP UŚ, GZM – „Metropolia Silesia”,  Katowice 2011, ss. 192, ISBN 978 – 83 – 928326 – 9 – 0, Redakcja: Robert Pyka


Tytuł: Europejskie szlaki – śląskie drogi. Trendy rozwojowe Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 149, ISBN 978-83-62508-02-0 Auto: Grzegorz Gawron, Paulina Rojek – Adamek


Tytuł: Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 83, ISBN 978-83-62508-01-3, Autor: Beata Pawlica


Tytuł: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2018T9, z. 2: Metropolie jako przedmiot badań — zagraniczne doświadczeniapolskie oczekiwaniaRed. Robert Pyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 300. ISSN: 0072-5013.

ZOBACZ >>>

Numer w całości poświęcony kwestiom metropolitalnym, obejmujący 15 artykułów w języku polskim i francuskim specjalistów z Polski, Francji, Kanady  i Słowacji.

Spis treści
Wstęp (Robert Pyka, Wojciech Świątkiewicz)
GórnośląskoZagłębiowska Metropolia —perspektywy pierwszego w Polsce związku metropolitalnego

 • Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki, Agata Zygmunt: Rola Obserwatorium Procesów Miejskich i   Metropolitalnych w procesie tworzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii — od deficytu wiedzy do oczekiwań wobec nowej instytucji
 • Robert Pyka: Perspektywy współpracy gmin należących do związku metropolitalnego w województwie śląskim w kontekście powstania GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
 • Elżbieta Zuzańska‑Żyśko, Sławomir Sitek: GórnośląskoZagłębiowska Metropolia w kontekście wyzwań społecznogospodarczych
 • Rafał Muster: Dojazdy do pracy mieszkańców GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii — próba analizy zjawiska
 • Agata Zygmunt: Potencjał demograficzny GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii — szanse, zagrożenia, perspektywy
 • Krzysztof Gwosdz, Tomasz Kwiatkowski, Agnieszka Sobala‑Gwosdz, Małgorzata Suchacka: Trajektorie rozwoju społecznoekonomicznego w poprzemysłowym obszarze metropolitalnym

Metropolitalność i jej konteksty

 • Katarzyna Kajdanek: Dolnośląskość Wrocławia? O tożsamościowej relacji miasta z regionem
 • Alicja Kosterska: Rola dizajnu w konstruowaniu regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska
 • Robert Pyka: Miejska kreatywność jako potencjalny czynnik rozwoju górnośląskiego obszaru metropolitalnego
 • Paweł Pistelok: Wykluczeni i obcy w miejskiej przestrzeni publicznej — próba ujęcia problemu

Wzmocnienie statusu metropolii — spojrzenie międzynarodowe / Renforcement du statut des métropoles — regard international croisé

 • Christelle Morel Journel, Georges Gay: Du district à la métropole : la construction en tension d’une capacité d’action métropolitaine en région stéphanoise
 • Emmanuel Thimonier‑Rouzet, Lisa Rolland: Les agences d’urbanisme françaises et la réforme territoriale de 2015. Étude de cas à Lyon
 • Sébastien Bauvet: La construction sociale de la métropole sécuritaire
 • Eric Champagne, Charles‑Étienne Beaudry: Les statuts particuliers des grandes villes au Canada : promesses et limites
 • Frédéric Delaneuville: Bratislava face aux enjeux de la métropolisation

Tytuł: Metropolizacja a lokalne „governance”. Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014,  ss. 368, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-042-6, ISBN 978-83-8012-043-3 (wersja elektroniczna), Autor: Robert Pyka

ZOBACZ >>>


Tytuł: Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, ss. 280, Autor: Iwona Sagan


Tytuł: Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, ss.104, ISBN 978-83-928326-1-4, Autor: Iwona Sagan, Zbigniew Canowiecki.


Tytuł: Między konkurencją a kooperacją: zarządzanie rozwojem w regionach metropolitalnych, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2012, Autor: Joanna Wróblewska-Jachna


Tytuł: Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 153, ISBN 978-83-62508-04-4, Redakcja: Marek S. Szczepański, Grzegorz Gawron, Paulina Rojek – Adamek


Tytuł: Plany życiowe oraz aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 114, ISBN 978-83-62508-03-7, Autor: Bożena Pactwa


Tytuł: Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw z obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w świetle analiz empirycznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 77, ISBN 978-83-62508-00-6, Autor: Rafał Muster


Tytuł: Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ss. 432, ISBN 978-83-01-18500-8,  Autor: Elżbieta Zuzańska-Żyśko

ZOBACZ >>>


Tytuł: Regionalisation in Europe: State of Affairs, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2015, ss. 192, ISBN 978-83-8012-584-1, Redakcja: Robert Pyka, Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

ZOBACZ >>>


Tytuł: Społeczności lokalne i regionalne–metamorfozy tożsamości zbiorowych: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Jurczyńskiej-McCluskey, praca zbiorowa, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2009, Redakcja: Marek S. Szczepański, Joanna Wróblewska-Jachna


Tytuł: Sposób na metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko – zagłębiowskiej metropolii, UM Katowice, RSS MSNP UŚ, Katowice 2010, ss. 192, ISBN 978-83-928326-1-4, Redakcja: Robert Pyka


Tytuł: Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, Autor: Marta Lackowska

return to top