Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Badania i ekspertyzy

Eksperci zrzeszeni w Obserwatorium oferują szeroki zakres usług badawczych, który obejmuje:

  • badania procesów miejskich i metropolitalnych oraz związanych z nimi wyzwań i potrzeb jednostek samorządu terytorialnego;
  • analizy i badania sektorowe w różnych obszarach (np. transport, turystyka, kultura, rynek pracy i jego trendy, usługi komunalne, sektor edukacji, sytuacja demograficzna, infrastruktura i usługi w zakresie służby zdrowia i pomocy socjalnej);
  • opracowywanie diagnoz społeczno-gospodarczych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz obszaru metropolitalnego;
  • opracowywanie raportów i rekomendacji w wybranym zakresie tematycznym.

Zobacz zagadnienia badawcze zespołów eksperckich >>>

Zobacz przykłady zrealizowanych badań >>>


Grafika: badania i ekspertyzy (miasto pod lupą)

return to top