Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nasze doświadczenie

BADANIA ZREALIZOWANE NA ZLECENIE INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH

2022
 1. Badanie w zakresie narzędzi i potencjału współpracy miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi znajdującymi się na obszarze GZM – kierownik projektu: dr Agata Zygmunt, członkowie zespołu badawczego: dr Andrzej Górny, dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ, – Uniwersytet Śląski
  Zamawiający: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 2. Diagnoza śląskiego ekosystemu startupowego – kierownik projektu: dr Grzegorz Gawron, członkowie zespołu badawczego:
  dr hab. Małgorzata Suchacka prof. UŚ, dr hab. Robert Pyka prof. UŚ
 3. Praca badawczo-rozwojowa dot. oczekiwań mieszkańców miasta Katowice wobec założeń programowych Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ, członkowie zespołu badawczego: dr Agata Zygmunt-Ziemianek, dr Witold Mandrysz, dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ, dr hab. Edyta Sierka, dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
  Zamawiający: Urząd Miasta Katowice
2020-2021
 1. Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. „Młodzi robią Metropolię”kierownik projektu: dr Natalia Stępień-Lampa, członkowie zespołu badawczego: prof. dr hab. Ewa Jarosz, dr Marcin Gierczyk, dr Paweł Grzywna, mgr Dagmara Dobosz – Uniwersytet Śląski
  Zamawiający: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

2019
 1. Ocena jakości współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi – kierownik projektu: dr hab. K. Bierwiaczonek, prof. UŚ, członkowie zespołu badawczego: dr hab. R. Pyka prof. UŚ, dr hab. Z. Zagała prof. UŚ, dr A. Zygmunt – Uniwersytet Śląski
  Zamawiający: Urząd Miasta Katowice

2018 
 1. Katowicki sektor wydarzeń kongresowo-biznesowych a rozwój i wizerunek miasta – kierownik projektu: dr hab. R. Pyka, członkowie zespołu badawczego: dr hab. R. Muster, dr A. Zygmunt, dr Ł. Trembaczowski – Uniwersytet Śląski
  Zamawiający: Urząd Miasta Katowice
 2. Rola kultury i sektorów kreatywnych w osiągnięciu celów Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 jako efekt debat środowisk kreatywnych Katowic i Krakowa – kierownik projektu: dr hab. R. Pyka członkowie zespołu badawczego: dr hab. K. Bierwiaczonek, dr B. Lewicka, dr K. Ponikowska, dr hab. M. Suchacka, dr R. Cekiera, dr G. Gawron, dr Ł. Trembaczowski – Uniwersytet Śląski
  Zamawiający: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
 3. Badanie opinii młodzieży katowickich szkół dotyczącej zainteresowania studiowaniem w Katowicach, II EDYCJA,  kierownik projektu: dr A. Zygmunt, członkowie zespołu badawczego: dr. hab. R. Pyka, dr A. Górny – Uniwersytet Śląski
  Zamawiający: Urząd Miasta Katowice
 4. Przygotowanie opracowań naukowych na temat form współpracy, powiązań funkcjonalnych, zaawansowania procesów urbanizacyjnych oraz opisu układu osadniczego i przestrzennego dla gmin: Miasteczko Śląskie, Krupski Młyn, Ornontowice, Orzesze, Toszek, Tworóg, Wielowieś, kierownik projektu: dr hab. S. Sitek, członkowie zespołu badawczego: dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr A. Soczówka – Uniwersytet Śląski
  Zamawiający: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 5. Rekomendacje do regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego, kierownik projektu: dr M. Baron, członkowie zespołu badawczego: dr hab. R. Pyka, prof. dr hab. F. Kuźnik, dr A. Zygmunt, dr Ł. Trembaczowski, prof. dr hab. inż. Z. Kamiński, dr hab. S. Sitek – Uniwersytet Ekonomiczny / Uniwersytet Śląski / Politechnika Śląska
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2017
 1. Udział w opracowaniu wniosku o rejestrację Związku Metropolitalnego w woj. Śląskim – kierownik projektu: dr hab. R. Pyka, członkowie zespołu badawczego: dr hab. K. Bierwiaczonek, dr A. Górny, dr A. Zygmunt, dr hab. R. Muster, dr S. Sitek, dr hab. E. Sierka, dr hab. E. Zuzańska-Żyśko, dr A. Soczówka – Uniwersytet Śląski, dr hab. A. Kuzior – Politechnika Śląska
  Zamawiający: Górnośląski Związek Metropolitalny
 2. Badanie opinii młodzieży katowickich szkół dotyczącej zainteresowania studiowaniem w Katowicach, I EDYCJA,  kierownik projektu: dr A. Zygmunt, członkowie zespołu badawczego: dr. hab. R. Pyka, dr A. Górny – Uniwersytet Śląski. Zamawiający: Urząd Miasta Katowice
  Zamawiający: Urząd Miasta Katowice

 

BADANIA WŁASNE

2017

RAPORT Z BADAŃ CZĘŚĆ PIERWSZA 2017 r. „Działalność Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych w opiniach prezydentów i radnych miast należących do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego” >>>

RAPORT Z BADAŃ CZĘŚĆ DRUGA 2017 r.  „Współpraca miast górnośląskiego obszaru metropolitalnego w opiniach prezydentów i radnych miast należących do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego” >>>

Streszczenie wyników badań OPMiM w formie prezentacji PPT 04.04.2017 r. >>>

return to top