Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Międzynarodowa Konferencja Metropolitalna 2022 – relacja

12.04.2022 - 16:15 aktualizacja 15.04.2022 - 17:36
Redakcja: Zuzanna Neuve-Eglise

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość…”

10 lutego 2022 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość – idee, mieszkańcy, instytucje”, którą zorganizowało Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych we współpracy z Instytutem Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Konferencję otworzyli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Pełnomocnik Rektora UŚ ds. Obserwatorium Miejskich i Metropolitalnych dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ, Dyrektor Instytutu Socjologii dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ, prezydent Katowic dr Marcin Krupa, oraz przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Konferencja zgromadziła 23 naukowców zajmujących się kwestiami miejskimi, reprezentujących 15 ośrodków naukowych w kraju i za granicą. W roli keynote speakerów udział wzięli: prof. Mariona Tomàs Fornés (Universitat de Barcelona, Hiszpania), prof. Eric Champagne (University of Ottawa, Kanada) oraz prof. Christophe Chabrot (Université Lumière Lyon 2, Francja).

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji:

  • w polskiej wersji językowej >>>
  • w wersji z tłumaczeniem na język angielski >>>


Tematyka Konferencji Metropolitalnej opierała się na założeniach, które opisano jako 3 razy „i”: ideas, inhabitants, institutions. W swojej treści wydarzenie objęło następujące obszary:

  • metropolie w ujęciu teoretycznym: pojęcia, koncepcje, teorie, perspektywy na przyszłość;
  • metropolie jako złożone systemy społeczne: praktyki, działania (oddolne), partycypacja, innowacje społeczne;
  • metropolie w ujęciu instytucjonalnym: regulacje, kompetencje, zarządzanie, polityki.

Wydarzenie podejmowało zagadnienia zrównoważonego planowania i zarządzania miejskiego, wpisując się w jeden z „dialogów” 11. edycji Światowego Forum Miejskiego. Tytuł Konferencji Metropolitalnej był więc bezpośrednim nawiązaniem do tytułu szczytu ONZ, jaki zagości w czerwcu 2022 r. w Katowicach – „Transforming Our Cities for a Better Urban Future” – największej i najważniejszej na świecie konferencji poświęconej polityce miejskiej.

Ze względu na regulacje bezpieczeństwa sanitarnego wynikające z sytuacji pandemicznej konferencja odbyła się w formie hybrydowej. Prelegenci uczestniczyli w niej stacjonarnie i zdalnie. Natomiast publiczność wzięła udział za pośrednictwem platformy Zoom, włączając się aktywnie w dyskusje po każdej sesji poprzez czat Q&A. Wydarzenie było w całości tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski, umożliwiając uczestnikom z Polski oraz zagranicy swobodną komunikację.

Pierwsza sesja dotyczyła zagadnień związanych z obrazem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po pierwszych czterech latach jej funkcjonowania, w tym kwestii związanych z konsumpcją miejską, sytuacją osób starszych i perspektywami rozwoju srebrnej gospodarki, mobilności rowerowej, roli dziedzictwa postindustrialnego w rozwoju konurbacji górnośląskiej czy sposobów, w jaki dyskurs prasy lokalnej może kształtować wyobrażenia mieszkańców na temat związku metropolitalnego.

Druga, trzecia i czwarta sesja koncentrowały się na światowych, europejskich i polskich doświadczeniach w zakresie warunków rozwoju i tworzenia obszarów metropolitalnych. W zaprezentowanych wystąpieniach i prowadzonych dyskusjach poruszono wiele różnorodnych kwestii obejmujących w szczególności bariery rozwoju i proponowane rozwiązania w zakresie wymiaru instytucjonalnego procesu metropolizacji, zarządzania rozwojem przestrzennym, jakości i dostępności usług publicznych, w tym dotyczących zrównoważonej mobilności i mikromobilności w miastach, usług mieszkalnictwa i kooperatyw mieszkaniowych, wyzwań w realizacji polityki „Europejskiego Ładu” czy wreszcie innowacji społecznych i optymalnych warunków dla ich wyłaniania się.

Konferencja stworzyła pracownikom badawczo-naukowym reprezentującym różne dyscypliny i podejścia badawcze, członkom Metropolitalnej Sieci Naukowej, a także szeroko pojętej społeczności akademickiej, możliwość podjęcia dyskusji na temat zróżnicowanych wyzwań stojących przed obszarami metropolitalnymi: wyzwań klimatycznych oraz związanych z poszukiwaniem nowych modeli życia, mieszkania, pracy, generowania zasobów, które ograniczałyby negatywne oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie pozwalały mieszkańcom zachować wysoką jakość życia. Konferencja pozwoliła także na upowszechnienie najnowszych wyników realizowanych przez naukowców przedsięwzięć badawczych.


Konferencja została objęta patronatem honorowym JM Rektora UŚ prof. dr hab. Ryszarda Koziołka

oraz Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice

 

Patronatu udzielili także:

Logo Polskiego Towarzystwa Socjologicznego - Sekcji Socjologii Miasta

 

Logo Centrum Badań Metropolitalnych

 

Logo Instytutu Metropolitalnego w Gdańsku

 


Konferencja uzyskała tytuł “Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11”

Patronat World Urban Forum, logotyp z napisem: Katowice, Poland, 26-30 June 2022, WUF w twoim mieście

 

Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki: biały orzeł na czerwonym tle


return to top