Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Współpraca z otoczeniem z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży

10.04.2024 - 15:46 aktualizacja 10.04.2024 - 15:49
Redakcja: Zuzanna Neuve-Eglise
Grafika przedstawiająca zeszyt i ołówek

Czy wiesz, że …?

Skuteczne działania profilaktyczne w zakresie zdrowia dzieci i młodzieży są kluczowe dla zapewnienia im zdrowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Poprzez edukację na temat zdrowego stylu życia, wsparcie emocjonalne oraz świadczenie odpowiedniej opieki już od najmłodszych lat, można zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych w przyszłości.

Miło nam poinformować, że członek Obserwatorium dr Grzegorz Gawron (Instytut Socjologii WNS UŚ) realizował ogólnopolskie badania nt. „Wdrażania programów prozdrowotnych w placówkach należących do krajowej sieci Szkół Promujących Zdrowie” w ramach działalności interdyscyplinarnego zespołu badawczego pod kierownictwem dr Kariny Leksy (Instytut Pedagogiki WNS UŚ). W skład zespołu weszli ponadto mgr Valentina Todorovska-Sokołowska (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie) i mgr Tomasz Wojtasik (Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach).

Badania przeprowadzono wśród 500 koordynatorów SzPZ w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ich głównym celem było poznanie opinii respondentów na temat zakresu i sposobów wdrażania całościowego podejścia do promocji zdrowia w reprezentowanych placówkach oraz wskazanie czynników warunkujących skuteczność promocji zdrowia w szkołach. Rezultaty badania opublikowano w Raporcie dostępnym poniżej oraz pod linkiem (DOI: 10.13140/RG.2.2.15427.99360).

Wyniki tego badania spotkały się już z szerokim zainteresowaniem środowisk szkolnych i nauczycielskich. Zapewne wynika to między innymi z faktu, że w Polsce niewiele jest badań naukowych poświęconych tej problematyce w skali ogólnokrajowej. Raport stanowi zatem bezpośrednią odpowiedź na utrzymujący się w tym zakresie deficyt kompleksowych opracowań.

Realizatorom gratulujemy, a zainteresowanych odsyłamy do wyników badania:

Raport z badania SzPZ_luty_2024 >>>

return to top