Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spotkanie i wykład w ramach SocjoKATO – dr Zuzanna Neuve-Église

24.04.2024 - 13:35 aktualizacja 24.04.2024 - 13:35
Redakcja: Zuzanna Neuve-Eglise

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Zuzanną Neuve-Église w dniu 10 maja 2024 o godzinie 17:00 w sali Klubu Rawa w SpinPLACE ul. Bankowa 5 w Katowicach (poddasze). Nasze Obserwatorium jest partnerem wydarzenia.

Wykład nosi tytuł:

KONSTRUOWANIE METROPOLII. Pomiędzy instytucją a przestrzenią społecznej narracji – przypadek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Spotkanie koncentrować będzie się na problematyce wytwarzania świadomości metropolitalnej w województwie śląskim oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa dyskurs prasy lokalnej. Dziennikarze wykorzystują określone środki językowe i strategie, aby podkreślić znaczenie obszaru metropolitalnego, promować rozwój instytucji zarządzania metropolią i zachęcać mieszkańców do zaangażowania na rzecz idei metropolii. W czasie spotkania omówione zostaną wyniki analizy przekazów prasy lokalnej w latach 2007-2018. Rozważania dotyczą kształtowania wyobraźni zbiorowej w oparciu o medialny obraz metropolii, a w dłuższej perspektywie możliwości wykształcenia przestrzeni społecznie przeżywanej (lived space) i nowego poziomu identyfikacji w warunkach zmian terytorialno-administracyjnych na poziomie metropolitalnym.

Kilka słów o prelegentce: 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (2023), magister filologii i socjologii, anglofilka i frankofilka z wyboru i zamiłowania, tłumaczka tychże języków. Obecnie adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczestniczka i wykonawczyni w projektach naukowych i edukacyjnych finansowanych m.in. ze środków NCN, MEiN, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program INTERREG Europa Środkowa 2021-2027). Kierowniczka indywidualnych projektów w ramach dotacji WNS UŚ dla „Młodych naukowców”. Realizowała pobyty edukacyjne i staże zawodowe w zagranicznych jednostkach, jako stypendystka programu Erasmus+ w Université d’Angers w Kraju Loary (Francja) oraz stypendystka Agence Universitaire de la Francophonie w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli (Belgia). Laureatka stypendium JM Rektora UŚ dla Najlepszych Doktorantów i stypendium doktoranckiego, a także wcześniej wielokrotna laureatka stypendium JM Rektora UŚ dla Najlepszych Studentów.

Uczestniczka i (współ)organizatorka licznych konferencji i seminariów naukowych o wymiarze krajowym i międzynarodowym, związanych ze współczesnymi zjawiskami i problemami dotykającymi miasta i metropolie. Od początku kariery akademickiej jest związana z działalnością i rozwojem inicjatywy Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

W pracy naukowej łączy zainteresowania z różnych dyscyplin, a linią przewodnią dotychczasowych badań były praktyki sensotwórcze. Interesuje się dyskursem, komunikacją, procesami metropolizacji i governance, a także przemianami tożsamości zbiorowych i identyfikacją terytorialną.

return to top