Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

IV Seminarium – 1 marca 2019 r.


„W stronę natury, czyli jak poprawić jakość życia w mieście”

Zorganizowane przez Obserwatorium marcowe seminarium objęło wystąpienia naukowców z Zespołu ds. kształtowania i ochrony środowiska (dr hab. Edyta Sierka, dr hab. prof. UŚ Gabriela Woźniak, dr hab. Andrzej Woźnica), a także specjalisty spoza uniwersytetu – mgr inż. arch. Kariny Bielawskiej. Poruszane tematy oscylowały wokół kwestii miasta jako ekosystemu, deficytu kontaktu z przyrodą i jego wpływu na ludzi, a także ważnych funkcji zbiorników wodnych w mieście oraz projektowania zielonych enklaw przy współpracy z mieszkańcami. W drugiej części seminarium zaproszeni goście i eksperci mieli okazję wymienić się uwagami odnośnie budowania dobrostanu poprzez obcowanie z przyrodą w układzie miejskim. Pojawiło się wiele pomysłów, jak wspólnie skutecznie działać na rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego w mieście, oraz jak pobudzać świadomość problemów w zakresie ochrony środowiska w procesie edukacji.

PEŁNA RELACJA Z SEMINARIUM W GAZECIE UNIWERSYTECKIEJ UŚ (czytaj) >>>

 

PLATFORMA WIEDZY – Materiały poseminaryjne do pobrania

  1. PREZENTACJA PPT >>> Jak to robią inni? Przyjazne przyrodniczo miasta świata – mgr inż. arch. Karina Bielawska

 

return to top